บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566

วันอังคาร ที่ 30 พ.ค. 66) เวลา 11.20 น.

พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์
ผบช.ภ.7

คุณนภัสนันท์ วุฒิจรัสธำรงค์
ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7

ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566

พร้อมด้วย
พล.ต.ท.บุญญฤทธิ์ รอดมา
ผทค.พิเศษ ตร. รรท. รอง ผบช.ภ.7
พล.ต.ท.วรายุทธ สุขวัฒน์
ผทค.พิเศษ ตร. รรท. รอง ผบช.ภ.7
พล.ต.ต.สิทธิชัย โล่กันภัย
รอง ผบช.ภ.7
พล.ต.ต.วัฒนา ยี่จีน
รอง ผบช.ภ.7
พล.ต.ต.อุทัย กวินเดชาธร
รอง ผบช.ภ.7
พล.ต.ต.ชมชวิณ ปุระธนานนท์
รอง ผบช.ภ.7
คุณกิ่งฟ้า ม่วงศิริ
รองประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7
คุณมนณิชา อมราพิทักษ์
ประธานแม่บ้านจังหวัดราชบุรี
คุณสวลี วุฒิพานิช
ประธานแม่บ้านจังหวัดสุพรรณบุรี
คุณณัฐภัสร์ จิตตธรรม
ประธานแม่บ้านจังหวัดสมุทรสาคร
และคุณทรงสมร นฤขัตรพิชัย
ประธานแม่บ้านจังหวัดเพชรบุรี
เข้าร่วม

ณ ห้องแสดงใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

Skip to content