นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 1 จังหวัด 1 ผลิตภัณฑ์ ของชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7

วันพฤหัสบดี ที่ 7 เม.ย. 65 เวลา 09.00 – 16.30 น

คุณรัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์
นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ
และคณะ

ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 1 จังหวัด 1 ผลิตภัณฑ์ (One province One product) ของชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7

โดยมี
พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์
ผบช.ภ.7

คุณนภัสนันท์ วุฒิจรัสธำรงค์
ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7

คุณเขมิกา ประสานสุข
รองประธานชมรมฯ
และประธานแม่บ้านแต่ละจังหวัดพร้อมคณะ ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมบูธการแสดงผลิตภัณฑ์ของแม่บ้านในสังกัดตำรวจภูธรภาค 7 จำนวน 8 บูธ ( 8 จังหวัด )

พร้อมชมการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอนยกรบ ซึ่งเป็นการแสดงของ คณะนาฏยรังสรรค์ (ชมรมศิลปวัฒนธรรมอัมพวา) จ.สมุทรสงคราม

ณ ห้องประชุมชั้น 2 ของอาคารตำรวจภูธรภาค 7 ถ.ข้างวัง ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

Skip to content