ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของบำรุงขวัญกำลังใจแก่ ข้าราชการตำรวจ

วันนี้ (๓๐ ธ.ค.๖๕)
เวลา ๑๓.๓๐  น.

🔸️พล.ต.ท.ธนายุตม์  วุฒิจรัสธำรงค์
ผบช.ภ.๗

มอบหมายให้
🔸️พล.ต.ต.อาทิชา เปาอินทร์
รอง ผบช.ภ.๗

🔹️เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของบำรุงขวัญกำลังใจแก่ ข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแล อำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่ประชาชน ณ จุดบริการประชาชน ถนนแสงชูโต ฝั่งขาเข้ากาญจนบุรี อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี พื้นที่เขตรับผิดชอบ สภ.ลูกแก ภ.จว.กาญจนบุรี

พบ
🔸️พ.ต.อ.กาจภณ ปฐมัง
ผกก.สภ.ลูกแก
พ.ต.ท.ขจรเดช พ่วงอารมย์
รอง ผกก.ป.สภ.ลูกแก
พ.ต.ท.ยุทธนา สร้อยระย้า
รอง ผกก.สส.สภ.ลูกแก
พ.ต.ท.สำราญ มาลาลักษมี
สวป.สภ.ลูกแก
พร้อมข้าราชการตำรวจ อยู่ปฏิบัติหน้าที่บริการประชาชน เหตุการณ์ทั่วไปปกติ
และได้กำชับการปฏิบัติ แก่ข้าราชการตำรวจ ดังนี้

๑. ให้ปฏิบัติตามนโยบายของ ตร. และ ผบ.ตร. และ ผบช.ภ.๗ ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด
๒. ให้กำลังพลเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ทุกด้านให้ความสำคัญในการดูแลนักท่องเที่ยวและ ประชาชนที่เดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ หรือกลับภูมิลำเนาให้มีความปลอดภัยจากอาชญากรรม, ปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนน ตลอดจนการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๓. ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน มาตรการการป้องกันปราบปราม อาชญากรรม มาตรการป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทาง การบังคับใช้กฎหมายให้เป็นตาม กระบวนการยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และในการตั้งจุดตรวจให้ปฏิบัติตามมาตรฐานคู่มืองานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม (SOP) และหลักยุทธวิธีอย่างเคร่งครัด
๔. ให้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ให้บริการประชาชนประจำจุดด้วยความตั้งใจ ใช้กิริยาวาจาที่สุภาพ แต่งกายเครื่องแบบเรียบร้อย และปฏิบัติงานภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อย่างเคร่งครัด
๕. ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ควบคุม ดูแล การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด ให้เป็นไปตามระเบียบ คำสั่ง อย่าให้มีการเรียกรับผลประโยชน์โดยเด็ดขาด

Skip to content