ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๖

วันนี้ (๓๐ ธ.ค.๖๕) เวลา ๐๙.๐๐ น.

พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์
ผบช.ภ.๗

มอบหมายให้

พล.ต.ต.วรายุทธ สุขวัฒน์
รอง ผบช.ภ.๗

ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๖ ในพื้นที่ ภ.จว.เพชรบุรี ณ จุดบริการแยกชลประทานราษฎร์ (วังไคร้) เขตพื้นที่รับผิดชอบ สภ.ท่ายาง

พบ พ.ต.อ.กานต์ ธรรมเกษม รอง ผบก.ภ.จว.เพชรบุรี , พ.ต.อ.โชคชัย เนียลเซ็ล ผกก.สภ.ท่ายาง , พ.ต.ท.นำพล พวงไพโรจน์ รอง ผกก.ป.สภ.ท่ายาง , พ.ต.ท.บุญธรรม ขาวปลั่ง สวป.สภ.ท่ายาง พร้อมกำลัง ๓ นาย และผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อยู่ปฏิบัติหน้าที่บริการประชาชนรายงานเหตุการณ์ปกติ

จึงกำชับการปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างการบริการประชาชนดังนี้
๑. ประชาสัมพันธ์ รณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในห้วงวันหยุดยาว เพื่อมุ่งเน้นการลดอุบัติเหตุทางถนน โดยให้ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเรื่อง เมาไม่ขับ ไม่ดื่มสุราในขณะขับรถ ไม่ใช้โทรศัพท์ในขณะขับรถ ไม่ขับรถในขณะที่ร่างกายอ่อนเพลีย ผู้ใช้รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัย ผู้ขับรถยนต์ให้คาดเข็มขัดนิรภัย และการไม่ขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด
๒. จัดกำลังปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชนตลอดเวลา ๒๔ ชม. โดยให้อยู่ให้บริการประชาชนด้วยตั้งใจ ใช้กิริยาวาจาที่สุภาพ แต่งกายเครื่องแบบเรียบร้อย และปฏิบัติงานภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อย่างเคร่งครัด
๓. สำรวจตรวจสอบความเรียบร้อยของเส้นทางในพื้นที่รับผิดชอบ ทั้งเส้นทางหลัก เส้นทางสำรอง ทางเลี่ยงและทางลัด โดยให้เตรียมความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในการเข้าช่วยเหลือกรณีเกิดอุบัติเหตุในเส้นทาง
๔. กรณีมีการตั้งจุดตรวจเพื่อบังคับใช้กฎหมายนั้น ให้มุ่งเน้นการลดอุบัติเหตุทางถนนตามมาตรการ ๑๐ ข้อหาหลัก โดยเฉพาะข้อหาขับรถเร็วเกินกำหนด ขับรถในขณะเมาสุรา ไม่สวมหมวกนิรภัย ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย โดยจะต้องปฏิบัติตามหลักยุทธวิธีและคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจตามมาตรฐาน (SOP) อย่างเคร่งครัด

พร้อมนี้ ได้สอบถามถึงปัญหาข้อขัดข้องในระหว่างการปฏิบัติงาน จากนั้นมอบอาหารว่าง น้ำดื่ม และเครื่องดื่ม เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยบริการประชาชน แล้วออกตรวจต่อไป

Skip to content