ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพล จุดตรวจ/จุดบริการประชาชน

วันนี้ ๑ ม.ค.๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.

🔹พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์
ผบช.ภ.๗

มอบหมายให้

🔹พล.ต.ต.วัฒนา ยี่จีน
รอง ผบช.ภ.๗

ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพล จุดตรวจ/จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๖ บริเวณจุดบริการประชาชนสี่แยกห้วยชินสีห์ อ.เมือง จ.ราชบุรี

พบ
🔹พล.ต.ต.วชิรพงษ์ อมราพิทักษ์
ผบก.ภ.จว.ราชบุรี
🔹พ.ต.อ.ธานินทร์ ฉัตรเจริญพร
รอง ผบก.ภ.จว.เพชรบุรี รรท.ผกก.สภ.เมืองราชุบรี
🔹เจ้าหน้าที่ตำรวจ , ทหาร , ฝ่ายปกครอง ,เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อยู่ปฏิบัติหน้าที่ เหตุการณ์ปกติ
กำชับให้ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ดังนี้
๑.ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจบริการประชาชนที่มาติดต่อ ใช้กริยาวาจาที่สุภาพและนำนโยบายข้อสั่งการข้อผู้บังคับบัญชามาปฏิบัติโดยเคร่งครัด และอยู่ภายใต้มาตราการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒.ประชาสัมพันธ์ การใช้รถใช้ถนน รณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุในห้วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ เมาไม่ขับ ไม่ดื่มสุราในขณะขับรถ
๓.การแต่งกาย เครื่องแบบและทรงผมให้ถูกต้องตามระเบียบ ทบทวนยุทธวิธีให้พร้อมปฏิบัติและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่ประมาท
พร้อมทั้งได้พูดคุยสอบถามปัญหาการปฏิบัติหน้าที่ และมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

Skip to content