ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพล ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566

วันนี้ (31 ธ.ค.65) เวลา 11.00 น.

พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์
ผบช.ภ.7

มอบหมายให้

พล.ต.ต.อุทัย กวินเดชาธร
รอง ผบช.ภ.7

ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพล
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566
ณ จุดบริการประชาชนแยกบันไดอิฐ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

พบ พ.ต.อ.วันชัย ขาวรัมย์
ผกก.สภ.เมืองเพชรบุรี,
พ.ต.ท.นฤพล ทิพย์ชิต
รอง ผกก.ป.สภ.เมืองเพชรบุรี, พ.ต.ท.วรรธนะ อินทะนิน
รอง ผกก.จร.สภ.เมืองเพชรบุรี,
พ.ต.ต.โย บัวบาน
สวป.สภ.เมืองเพชรบุรี,
พ.ต.ต.วีระยุทธ เตชะเดช
สว.จร.สภ.เมืองเพชรบุรี
พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ,
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง,
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อยู่ปฏิบัติหน้าที่
บริการประชาชน รายงานเหตุการณ์ปกติ

โดยมีข้อแนะนำแนวทางปฏิบัติ ณ จุดบริการประชาชนฯ ดังนี้
1. การประชาสัมพันธ์ รณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในห้วงวันหยุดยาว เมาไม่ขับ ไม่ดื่มสุราในขณะขับรถ
2. การจัดพื้นที่ และสถานที่ ณ จุดบริการประชาชนให้เหมาะสม มีไฟฟ้า แสงสว่าง โต๊ะเก้าอี้ แนวกั้น แผงเหล็ก กรวยยาง ให้เพียงพอ
3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยใจบริการ ใช้กิริยาวาจาที่สุภาพ แต่งกายเครื่องแบบเรียบร้อย และปฏิบัติงานภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

พร้อมนี้ ได้สอบถามถึงปัญหา
ข้อขัดข้องในระหว่างการปฏิบัติงาน
จากนั้นได้มอบอาหารว่าง น้ำดื่ม และ
เครื่องดื่ม เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
และเป็นขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลและ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่จุดบริการประชาชน

Skip to content