การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม

ด้วย ตร. มีวิทยุ ด่วนที่สุด ที่ 0007.22/5729 ลง 16 ธ.ค.65 แจ้งว่า เนื่องด้วยในช่วงวันที่ 30 ธ.ค. 65 – 2 ม.ค. 66 เป็นวันหยุดยาวช่วงเทศกาลปีใหม่ จะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อเยี่ยมเยือนครอบครัวของตน และท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ในบางพื้นที่ได้มีการจัดงานรื่นเริงเฉลิมฉลองการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ หรือจัดงาน เคาท์ดาวน์ อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเดินทางสัญจร และปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และก่อความไม่สงบเรียบร้อยเกิดขึ้นได้

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จึงบัญชาให้ ตร. โดย พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. ให้มีการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบร้อย และการดูแลอำนวยความสะดวกด้านการจราจร การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และสังคมภาพรวมมีความสงบเรียบร้อย โดย ผบช.ภ.7 ได้เรียกประชุมหน่วยงานในสังกัดเพื่อขับเคลื่อนตามข้อสั่งการ โดยใช้ศูนย์ปฏิบัติการและควบคุมสั่งการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม(Command And Control Operation Center : CCOC) เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการปฏิบัติ และให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับอยู่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตรับผิดชอบ กวดขัน ควบคุม เร่งรัดการปฏิบัติอย่างใกล้ชิด ซึ่งกำหนด ให้ ภ.จว.ในสังกัด ภ.7 มีการปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมพร้อมกันในวันที่ 23 ธ.ค. 65 เวลา 17.00 น. ไปแล้วนั้น

วันนี้(วันศุกร์ที่ 30 ธ.ค. 65) เวลา 18.00 น.

พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์
ผบช.ภ.7

เป็นประธานในพิธี
“ปล่อยแถวระดมป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบร้อย และการดูแลอำนวยความสะดวกด้านการจราจร การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เนื่องในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566” ในพื้นที่ จว.ประจวบคีรีขันธ์ ภายใต้แผนยุทธการ “พิทักษ์ประจวบคีรีขันธ์”

โดยมี
พล.ต.ต.วันชัย ธารณธรรม
ผบก.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์
พ.ต.อ.พนิช อ่วมสอาด
รอง ผบก.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์
พ.ต.อ.ภาคภูมิ โห้ใย
รอง ผบก.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์
พ.อ.สิทธิศักดิ์ ธรรมเชื้อ
ผู้แทนผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบค่ายธนะรัชต์
นายพลกฤต พวงวลัยสิน
นายอำเภอหัวหิน
นายจีรวัฒน์ พราหมมณี
ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน
นางสาวณิชชา วิหารพรหม
ตัวแทนขนส่ง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
นายวสวัติ์ จรูญจิตไพรัช
ประธาน กต.ตร.สภ.หัวหิน
นายเจนวิท ผลิศักดิ์
สาธารณสุข อำเภอหัวหิน
ผกก.ในสังกัด ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์
พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจ, ข้าราชการฝ่ายปกครอง, อาสาสมัครตำรวจ/อปพร. พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ยอดกำลังพลรวม 170 นาย ร่วมปล่อยแถว

ในการนี้ ได้ปฏิบัติการเชิงรุก มุ่งกวาดล้างอาชญากรรมทุกประเภท โดยกำหนดเป้าหมายเน้นความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทั่วไป (อาวุธปืน อาวุธสงคราม วัตถุระเบิด เครื่องกระสุนปืน การจำหน่ายอาวุธปืน วัตถุระเบิด และเครื่องกระสุนปืนโดยผิดกฎหมาย , ความผิกเกี่ยวกับการพนัน การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด รวมถึงหมายจับค้างเก่า และอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น และศรัทธาให้แก่ประชาชน ดังคำที่ว่า “คนดีต้องอยู่เย็นเป็นสุข คนร้ายต้องอยู่ร้อนนอนทุกข์”

ณ หอนาฬิกาหัวหิน ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

Skip to content