การประชุม ศปอส.ภ.7 ครั้งที่ 2/2566 ด้วยระบบทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)

วันพฤหัสบดีที่ 26 ม.ค. 66) เวลา 14.00 น.

พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์
ผบช.ภ.7/ผอ.ศปอส.ภ.7

เป็นประธานการประชุม
“การประชุม ศปอส.ภ.7 ครั้งที่ 2/2566 ด้วยระบบทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)“

พร้อมด้วย
พล.ต.ต.วรายุทธ สุขวัฒน์
รอง ผบช.ภ.7/รอง ผอ.ศปอส.ภ.7
พล.ต.ต.นรเศรษฐ์ สุวรรณนิกขะ
ผบก.กค.ภ.7/เลขานุการ ศปอส.ภ.7
พล.ต.ต.ประสพชัย มัตสยะวนิชกูล
ผบก.สส.ภ.7/ผู้ช่วยเลขานุการ ศปอส.ภ.7
โดยมี ผบก.ฯ, รอง ผบก.ฯ, ผกก.ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ได้สั่งการกำชับ ดังนี้
1. ให้ทุกหน่วยเพิ่มความเข้มในการประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะการหลอกลวง 5 กลุ่มคดี ที่ต้องดำเนินการตามคำสั่ง ตร.ที่ 468/65 ลง 21 ต.ค. 65 ให้ประชาชนรับรู้รับทราบ จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อเพื่อลดการสูญเสียทรัพย์สินของประชาชนและสถิติคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
2.ให้ทุก ภ.จว. เร่งรัด พงส.ในสังกัดให้สืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับผู้กระทำผิดในอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ให้ได้ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25 ของผู้ประสงค์ดำเนินคดี ตามที่ได้สั่งการไปแล้ว หาก ภ.จว. ใดไม่สามารถดำเนินการได้จะให้ รอง ผบก.ภ.จว. ที่รับผิดชอบงานสอบสวน รวบรวมปัญหา และเดินทางมายัง ภ.7 เพื่อนำเสนอในที่ประชุม ศปอส.ภ.7
3. ในส่วนของคดีอาญา คดีแพ่ง และ แจ้งเบาะแส ให้ทุก สภ. เข้าไปดูในระบบและดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว หากตรวจสอบพบว่าเรื่องใดมีความล่าช้ามาก จะให้ รอง ผบก.ภ.จว. ที่รับผิดชอบงานสอบสวน รวบรวมปัญหาและเดินทาง
มายัง ภ.7 เพื่อนำเสนอในที่ประชุม ศปอส.ภ.7
4. ให้ทุก สภ. พิสูจน์ทราบประเด็นที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานอื่น (ในระบบบริหารจัดการคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี) และ ดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว หมายเรียกให้เสร็จภายใน 3 วัน ประเด็นการสืบสวนสอบสวนให้เสร็จสิ้นภายใน 15 วัน และ ให้บันทึกสถานะดำเนินการในระบบให้เป็นปัจจุบัน
5. เร่งรัดให้ติดตามจับกุมผู้ต้องหาในเคสที่ได้ทำการออกหมายจับไว้แล้ว ให้บรรลุตามตัวชี้วัดที่ได้กำหนดไว้
6. กำชับเรื่องการอายัดบัญชีให้พนักงานสอบสวนทำการอายัดบัญชีโดยเร็ว
7. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ถึงกลโกงของมิจฉาชีพในรูปแบบต่าง ๆ ให้ครอบคลุมเข้าถึงทุกพื้นที่ โดยใช้โครงการตำรวจมาแล้ว
8. ให้ระดับ ภ.จว. มีการขับเคลื่อนเร่งรัดผลการปฏิบัติทุกสัปดาห์

ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.7 ชั้น 4 อาคารตำรวจภูธรภาค 7 ถ.ข้างวัง ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

Skip to content