การประชุมเตรียมความพร้อมช่วยเหลือเด็กพิเศษตามโครงการ “ครอบครัวตำรวจ เราไม่ทิ้งกัน”

วันนี้(วันพฤหัสบดีที่ 4 ส.ค.65)เวลา 10.30 น.

 

คุณนภัสนันท์ วุฒิจรัสธำรงค์

ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7

 

เป็นประธานในประชุม

การประชุมเตรียมความพร้อมช่วยเหลือเด็กพิเศษตามโครงการ “ครอบครัวตำรวจ เราไม่ทิ้งกัน”

โดยมี

คุณเขมิกา ประสานสุข

รองประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7

คุณจิดาภา ปุระธนานนท์

ประธานแม่บ้านตำรวจนครปฐม

คุณวิมลศิริ อัมพวานนท์

ประธานแม่บ้านตำรวจสมุทรสงคราม

คุณทรงสมร นฤขัตรพิชัย

ประธานแม่บ้านตำรวจราชบุรี

คุณรพิพร ยิ่งเจริญ

ตัวแทนแม่บ้านตำรวจสมุทรสาคร

คุณวัลลภา วงศ์ศักดิรินทร์

ตัวแทนแม่บ้านตำรวจเพชรบุรี

ร.ท.หญิง กชพร ทองอยู่

ตัวแทนแม่บ้านตำรวจกาญจนบุรี

คุณนันธิดา ตันติอาภา

ตัวแทนแม่บ้านตำรวจสุพรรณบุรี

คุณนวรัตน์ ชมภูนุช

ตัวแทนแม่บ้านตำรวจประจวบคีรีขันธ์

ผู้แทนฯ แม่บ้านแต่ละจังหวัด

พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

 

ณ ห้องประชุมเสสะเวช ตำรวจภูธรภาค 7 ถ.ข้างวัง ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จว.นครปฐม

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

Skip to content