การประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจเยี่ยมจากสมาคมแม่บ้านตำรวจ

วันอังคาร ที่ 24 ม.ค. 66 เวลา 12.30 น.

พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์
ผบช.ภ.7
และ
คุณนภัสนันท์ วุฒิจรัสธำรงค์
ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7

เป็นประธาน
“การประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจเยี่ยมจากสมาคมแม่บ้านตำรวจ”

พร้อมด้วย
พล.ต.ต.ดร.จักษ์ จิตตธรรม
ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร
คุณสุภิชญา โล่กันภัย
รองประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7
คุณกิ่งฟ้า ม่วงศิริ
รองประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7
คุณจิดาภา ปุระธนานนท์
รองประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7
คุณสรัลยรักษ์ เครือสุนทรวานิช
ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม
คุณสวลี วุฒิพานิช
ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี
คุณทรงสมร นฤขัตรพิชัย
ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี
คุณวิมลศิริ อัมพวานนท์
ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม
คุณมนณิชา อัมราพิทักษ์
ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี
คุณณัฐภัสร์ จิตตธรรม
ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร
คุณนวรัตน์ ชมภูนุช
ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ร.ท.หญิง กชพร ทองอยู่
ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี
คณะแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7 ข้าราชการตำรวจสังกัดตำรวจภูธรภาค 7 เข้าร่วม

ณ ห้องประชุมเสสะเวช อาคารตำรวจภูธรภาค 7 อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

 

Skip to content