การประชุมบริหารราชการ ตร. ครั้งที่ 1/2566

(วันศุกร์ที่ 6 ม.ค. 66) เวลา 13.30 น.

พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์
ผบช.ภ.7

เข้าร่วมประชุม
“การประชุมบริหารราชการ ตร. ครั้งที่ 1/2566 ด้วยระบบทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)“

พร้อมด้วยคณะ
พล.ต.ต.อาทิชา เปาอินทร์
รอง ผบช.ภ.7
พล.ต.ต.บุญญฤทธิ์ รอดมา
รอง ผบช.ภ.7
พล.ต.ต.วรายุทธ สุขวัฒน์
รอง ผบช.ภ.7
พล.ต.ต.นรเศรษฐ์ สุวรรณนิกขะ
ผบก.กค.ภ.7
พล.ต.ต.ปรีดา อิ่มเจริญ
ผบก.ศฝร.ภ.7
พ.ต.อ.ไชยา สงวนจีน
รรท.ผบก.อก.ภ.7
โดยมี ผบก.ฯ, รอง ผบก.ฯ, ผกก.ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

โดยมี
พล.ต.อ.ดํารงศักดิ์ กิตติประภัสร์
ผบ.ตร.
เป็นประธาน

ในการนี้มอบหมายให้
พล.ต.ต.ชมชวิณ ปุระธนานนท์
รอง ผบช.ภ.7
เป็นผู้แทนภ.7 รับรางวัล “รางวัลหน่วยงานที่มีผลการจับกุมการลักลอบเล่นการพนันฟุตบอลโลกครั้งที่ 22 (World Cup 2022) ระหว่างวันที่ 19 พ.ย. -18 ธ.ค. 65” ซึ่งภ.7 มีผลการจับกุมมากที่สุดเป็นลำดับที่ 1

ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.7 ชั้น 4 อาคารตำรวจภูธรภาค 7 ถ.ข้างวัง ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

Skip to content