พิธีพุทธา-เทวาภิเษก ท้าวเวสสุวรรณ รุ่น ‘ประวัติศาสตร์ตำรวจ’

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 25 ส.ค. ที่วัดจุฬามณี ต.บางช้าง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.ภ.7 ร่วมกับสมาคมพระเครื่องพระบูชาไทย ร่วมพิธีมหาพุทธา-เทวาภิเษก รัตนมงคลเหรียญพิมพ์จำปี ท้าวเวสสุวรรณโณ จตุมหาราชิกา “ลาภผลพูนทวี ปราบศัตรูพ่าย” รุ่น ประวัติศาสตร์ตำรวจ ซึ่งตำรวจภูธรภาค 7 เป็นผู้จัดสร้าง โดยมีสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี สมเด็จพระราชาคณะฝ่ายมหานิกาย เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็นองค์ประธานจุดเทียนชัยพร้อมด้วยพระมหาเถราจารย์ 28 รูป

สำหรับวัตถุมงคล เหรียญพิมพ์จำปี ท้าวเวสสุวรรณโณ จตุมหาราชิกา “ลาภผลพูนทวี ปราบศัตรูพ่าย” รุ่น ประวัติศาสตร์ตำรวจ
พระครูโสภิตวิริยาภรณ์ (อิฏฐ์ ภททจาโร) เจ้าอาวาสวัดจุฬามณี ได้เมตตาจัดสร้างให้ตำรวจภูธรภาค 7 นำออกให้ผู้นิยมสะสมวัตถุมงคล และผู้ศรัทธาเช่าบูชาเพื่อนำรายได้เข้าสมทบกองทุนเงินช่วยเหลือเสริมสร้างขวัญกำลังใจ และเป็นสวัสดิการให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัดและครอบครัว

Skip to content