ผบช.ภ.7 เป็นประธาน “การประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานเลี้ยงรับรองคณะกรรมการฯ และงานวันประกวดการอนุรักษ์พระเครื่องฯ”

เรียน ผู้บังคับบัญชาเพื่อโปรดทราบ

วันนี้(20 มิ.ย. 67) เวลา 13.30 น.

(#)พล.ต.ท.นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต
ผบช.ภ.7
เป็นประธาน “การประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานเลี้ยงรับรองคณะกรรมการฯ และงานวันประกวดการอนุรักษ์พระเครื่องฯ”

พร้อมด้วย
(-)พล.ต.ต.พศวีร์ เรืองภู่
ผบก.อก.ภ.7
(-)พ.ต.อ.นิกร รสสุนทร
รอง ผบก.อก.ภ.7
(-)พ.ต.อ.พงษกร อุปพงษ์
รอง ผบก. ภ.จว.นครปฐม
(-)พ.ต.อ.ธีระเดช อธิภัคกุล
รอง ผบก. ภ.จว.สมุทรสาคร
(-)คุณยุทธชัย ปฐมวัฒนศิริ
ผู้แทนสมาคมพระเครื่อง พระบูชาไทย

โดยมี ผกก.ฝอ.1-6 บก.อก.ภ.7 ผกก.สืบสวน ภ.จว.นครปฐม ผกก.สภ.สามพราน ผู้แทน รร.นรต. ผู้แทนโรงแรมริเวอร์ จว.นครปฐม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมฯ

ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 5 อาคาร บก.อก. ภ.7 ถ.ขวาพระ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จว.นครปฐม