ผบช.ภ.7 เป็นประธานการประชุมบริหารราชการ ภ.7 ครั้งที่ 6/2567

“ผบช.ภ.7 เป็นประธานการประชุมบริหารราชการ ภ.7 ครั้งที่ 6/2567”
12 มิ.ย. 67 เวลา 13.30 น. พล.ต.ท.นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต ผบช.ภ.7 เป็นประธานการประชุมบริหารราชการ ภ.7 ครั้งที่ 6/2567

พร้อมด้วย พล.ต.ท.สำเริง สวนทอง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร.

พล.ต.ต.อาทิชา เปาอินทร์ รอง ผบช.ภ.7

พล.ต.ต.อุทัย กวินเดชาธร รอง ผบช.ภ.7

พล.ต.ต.ชมชวิณ ปุระธนานนท์ รอง ผบช.ภ.7

พล.ต.ต.วันชัย ธารณธรรม รอง ผบช.ภ.7

พล.ต.ต.พิพัฒน์ ชุ่มมณีกูล รอง ผบช.ภ.7

พล.ต.ต.ปิติ นฤขัตรพิชัย รอง ผบช.ภ.7

โดยมี ผบก. รอง ผบก. ผกก. หน.สภ. ในสังกัด ภ.7 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมฯ โดยก่อนระเบียบวาระการประชุม มีพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่ บุตร–ธิดา ข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.7 ที่มีผลการเรียนดี และพิธีมอบประกาศเกียรติคุณผู้มีผลการปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประจำเดือน มิ.ย. 67

ณ ห้องประชุม 1 (กิตติประภัสร์) ชั้น 4 อาคาร ภ.7 ถ.ขวาพระ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จว.นครปฐม