ภาษา

EnglishThai

แม่บ้านภาค 7 ประชุมช่วยเหลือครอบครัวตำรวจ

ที่ห้องประชุมเสสะเวช ตำรวจภูธรภาค 7 ถนนข้างวัง ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม คุณนภัสนันท์ วุฒิจรัสธำรงค์ ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7 เป็นประธานในประชุมเตรียมความพร้อมช่วยเหลือเด็กพิเศษตามโครงการ “ครอบครัวตำรวจ เราไม่ทิ้งกัน” โดยมี คุณเขมิกา ประสานสุข รองประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7
คุณจิดาภา ปุระธนานนท์ ประธานแม่บ้านตำรวจนครปฐม คุณวิมลศิริ อัมพวานนท์ ประธานแม่บ้านตำรวจสมุทรสงคราม
คุณทรงสมร นฤขัตรพิชัย ประธานแม่บ้านตำรวจราชบุรี คุณรพิพร ยิ่งเจริญ ตัวแทนแม่บ้านตำรวจสมุทรสาคร คุณวัลลภา วงศ์ศักดิรินทร์ ตัวแทนแม่บ้านตำรวจเพชรบุรี ร.ท.หญิง กชพร ทองอยู่ ตัวแทนแม่บ้านตำรวจกาญจนบุรี คุณนันธิดา ตันติอาภา ตัวแทนแม่บ้านตำรวจสุพรรณบุรี คุณนวรัตน์ ชมภูนุช ตัวแทนแม่บ้านตำรวจประจวบคีรีขันธ์ รวมทั้งผู้แทนแม่บ้านแต่ละจังหวัด พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียง

Skip to content