เสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุ เกี่ยวเนื่องคดี น.ส.สรารัตน์ หรือ แอม โปรดแจ้ง 191 หรือ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ภ.7 #ไซยาไนด์ข่าว #แอมไซยาไนด์ #รับแจ้งเหตุ

Skip to content