ภาษา

EnglishThai

                    พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์และเตือนภัยเกี่ยวกับแอปพลิเคชันเงินกู้ออนไลน์ ว่า เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาซึ่งอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทําให้พี่น้องประชาชนหันมาทําธุรกรรมการเงินต่าง ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น จึงมีเหล่ามิจฉาชีพที่ฉวยโอกาสนี้แฝงตัวมาในรูปแบบของแหล่งเงินกู้ออนไลน์และได้กระทําความผิดในรูปแบบต่างๆ ซึ่งทางสํานักงานตํารวจแห่งชาติได้รับการร้องทุกข์ และแจ้งเบาะแสจากประชาชนผ่านทางช่องทางต่างๆ เป็นจํานวนมาก เกี่ยวกับแอปพลิเคชัน ที่มีการกระทําความผิด ไม่ว่าจะเป็น MoneyMore, Consumerfinance, TakeCash, Ezcash, Sweet money, Take THB, Gold King, PPcash, My Money Get, Great Loan, 24hr Loan และ BkkLoan ที่มีการกระทําในลักษณะเก็บดอกเบี้ยเกินอัตรา ทวงหนี้โดยผิดกฎหมาย หรือทําสัญญาเงินกู้ไม่เป็นธรรม ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดําเนินการสืบสวนสอบสวน จับกุมผู้กระทําความผิดอย่างจริงจังต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมต่อไป

          ทั้งนี้ ผู้ที่สร้างแอพลิเคชันดังกล่าว มีพฤติการณ์เข้าข่ายความผิดฐานเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกําหนด ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และความผิดฐานประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และในส่วนที่เป็นแอปพลิเคชันที่มีการหลอกให้โอนเงินมัดจําและไม่ให้เงินกู้จริงหรือหลอกเอา ข้อมูลส่วนตัว จะเป็นความผิดฐานฉ้อโกง มีโทษจําคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และความผิดฐานนําข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ มีโทษจําคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หากพบเบาะแสการกระทําความผิด สามารถแจ้งไปยัง Call Center สํานักงานตํารวจแห่งชาติ หมายเลขโทรศัพท์ 081-866-3000 หรือ 1599 ได้ทุกวัน 08.30 -16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

Skip to content