“บิ๊กปั๊ด” อำลาหน่วย ตชด.ขอบคุณที่ร่วมทำงานขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาล-ตร. ตลอด 2 ปี

วันที่ 16 กันยายน พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ผบ.ตร.) พร้อมด้วย คุณรัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ พล.ต.อ. ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รองผบ.ตร. พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รองผบ.ตร. พล.ต.อ.ชยพล ฉัตรชัยเดช ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วย ผบ.ตร. พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผู้ช่วย ผบ.ตร. และผู้แทนกองบัญชาการในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและอำลาหน่วย กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน(บช.ตชด.) ณ ค่ายนเรศวร อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โดย พล.ต.อ.สุวัฒน์ ตรวจพลสวนสนาม มอบสิ่งของที่ระลึกให้กับผู้แทนหน่วยในสังกัด บช.ตชด. พร้อมเป็นประธานพิธี เปิดสนามฝึกยุทธวิธีแจ้งยอดสุข ณ บ้านพุมะคำ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

พล.ต.ท.ณัฐ สิงห์อุดม ผบช.ตชด. และกำลังพลในสังกัด บช.ตชด.จัดพิธีเทิดเกียรติแก่ พล.ต.อ. สุวัฒน์ ในวาระพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุราชการ ในปี 2565 ด้วยความรำลึกถึงคุณงามความดีในฐานะผู้นำองค์กรสำนักงานตำรวจแห่งชาติตลอดระยะเวลา 2 ปี ในการปฏิบัติราชการเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ข้าราชการตำรวจ ปฏิบัติหน้าที่ตรากตรำเคียงบ่าเคียงไหล่กับผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่เสมอ โดยผบ.ตร.ให้การสนับสนุนภารกิจของบช.ตชด.สนับสนุนงบประมาณจัดหาสิ่งอุปกรณ์ต่างๆเพื่อใช้ในราชการช่วยเสริมศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ได้ทัดเทียมนานาอารยะประเทศ ทั้งยังสนับสนุนการฝึกอบรมในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงเดินทางไปตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลในพื้นที่ชายแดนอย่างต่อเนื่อง

 

ในโอกาสนี้ พล.ต.อ.สุวัฒน์ กล่าวขอบคุณ ผบช.ตชด. ผู้บังคับบัญชา ตลอดจนข้าราชการตำรวจทุกระดับ ที่ได้จัดพิธีอำลาหน่วย ซึ่งรู้สึกประทับใจ ซาบซึ้งในความตั้งใจ ที่จัดงานนี้ให้ ก่อนที่จะเกษียณอายุราชการ ตลอดจน ขอบคุณที่ได้ร่วมกันทำงาน ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาโดยตลอด และขอให้กำลังพลทุกนายร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติหน้าที่เพื่อสังคมและประเทศชาติโดยรวมสืบไป

https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_3566115

https://www.nationtv.tv/news/crime/378886725

https://siamrath.co.th/n/383143

https://www.cops-magazine.com/topic/71806/

https://www.topnews.co.th/news/430797

https://policetalks.com/2022/09/16/23600/

Skip to content