วันพฤหัสบดีที่ 21 เม.ย 65 เวลา 13.00 น.      คุณนภัสนันท์ วุฒิจรัสธำรงค์ ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธร ภ.7 

พร้อมด้วยคณะชมรมแม่บ้าน ภ.7 เยี่ยมชมและชิมเครื่องดื่มจากร้านปันรักษ์คาเฟ่ รวมทั้งสนับสนุนสินค้าจาก ตชด. ที่วางจำหน่ายภายในร้าน

หนึ่งแก้วที่สร้างความภาคภูมิใจ
หนึ่งแก้วที่สร้างกำลังใจ
หนึ่งแก้วที่สร้างคุณภาพชีวิต
หนึ่งแก้วแห่งการแบ่งปัน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันนี้ได้…

กาแฟจากบ้านสามหมื่น เชียงใหม่
ณ ร้านปันรักษ์ คาเฟ่ ☕️ สาขาแรก ของสมาคมแม่บ้านตำรวจ ณ บช. ตชด. พหลโยธิน

Skip to content