ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ของตำรวจภูธรภาค ๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ของตำรวจภูธรภาค ๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ผู้เข้าชม: 1
Skip to content