ประกาศตำรวจภูธรภาค ๗ เรื่อง เจตนารมณ์ที่จะไม่ขอรับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

ประกาศตำรวจภูธรภาค ๗

เรื่อง เจตนารมณ์ที่จะไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่  (No Gift Policy)

Skip to content