ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ภ.7

ผู้เข้าชม: 1

ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการตำรวจภูธรภาค 7 และพื้นที่โดยรอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีคัดเลือก

Skip to content