ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อการจัดซื้อวัสดุใช้ในภารกิจการตั้งด่านฯ

ผู้เข้าชม: 1

ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อการจัดซื้อวัสดุใช้ในภารกิจการตั้งด่านตรวจ/จุดตรวจ เพื่อสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดของตำรวจภูธรภาค 7  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีคัดเลือก

Skip to content