ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ผู้เข้าชม: 1

ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

1. งานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการตำรวจภูธรภาค 7 และพื้นที่โดยรอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

2. งานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารกองอำนวยการถวายความปลอดภัย 97 (อาคารภักดีจักรินทร์) และพื้นที่โดยรอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Skip to content