ภาษา

EnglishThai

ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ผู้เข้าชม: 2

ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

1. งานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพัก ผบช.ภ.7 ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จว.นครปฐม

2. งานจ้างปรับปรุงพื้นที่รอบอาคารแฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนเต็ม) ภ.7 ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จว.นครปฐม

 

Skip to content