คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย FAQ

A. สถานีตำรวจในพื้นที่เกิดเหตุ หรือโทร 191

A. สถานีตำรวจในพื้นที่ หรือ สำนักงานจเรตำรวจ
– 701/701 ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
– โทรศัพท์ : 02-509-8797 โทรสาร : 02-509-8797 ต่อ 1219
–  เว็บไซต์ : http://jaray.police.go.th

A. กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.)
– ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคาร B ชั้น 4 ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 1021
– โทรศัพท์ : 02-142-2555 ถึง 60
– เว็บไซต์ : http://www.tcsd.in.th

A. กองทะเบียนประวัติอาชญากร
– อาคาร 7 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถ.พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
– โทรศัพท์ : 02-205-1315
– เว็บไซต์ : http://criminal.police.go.th

A. ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล
– อาคาร 6 ชั้น 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถ.พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
– โทรศัพท์ : 02-205-2168-9 โทรสาร : 02-205-1295
– เว็บไซต์ : https://pcscenter.sbpolice.go.th/

A. สามารถดูข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์ : http://pitc.police.go.th/

A. กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา
– เลขที่ 100 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
– โทรศัพท์ : 02-941-0979 โทรสาร : 02-941-3661
– เว็บไซต์ : http://www.policeadmission.org

ลำดับ หน่วยงาน เบอร์โทร
1 เหตุด่วน เหตุร้าย 191
2 ศูนย์บริการข่าวสารข้อมูลและรับเรื่องร้องเรียน 1599
3 ตำรวจท่องเที่ยว 1155
4 ตำรวจทางหลวง 1193
5 ตำรวจกองปราบ 1195
6 ตำรวจจราจร 1197
7 โรงพยาบาลตำรวจ 1691
8 ตำรวจตระเวนชายแดน 1190
9 ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง 1178
10 ตำรวจน้ำ 1196
11 ตำรวจรถไฟ 1194
12 ศูนย์รับแจ้งรถหาย 1192
13 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ 1191
14 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค 1135
15 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1136
16 ศูนย์บริหารจัดการคนหายและศพนิรนาม 1599
Skip to content