Jd1-เรียกประชุมขับเคลื่อน ศปอส.ภ.7 ครั้งที่ 1/2565 ภ.จว.ทุกโรงพักก้าวทัน It.รับมือบริการรับแจ้งความออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

ผู้สื่อข่าวpr5news.comได้รับการเปิดเผยจาก พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.ภ.7 ว่า เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 1 มี.ค. 65 ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมเสสะเวช อาคารตำรวจภูธรภาค 7 ถ.เหนือวัง ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.ภ.7 เป็นประธาน ประชุมขับเคลื่อน ศปอส.ภ.7 ครั้งที่ 1/2565 โดยมี พล.ต.ต.รักษ์จิต หม้อมงคล รอง ผบช.ภ.7 (รอง ผบ.ศปอส.ภ.7) พล.ต.ต.ปรัชญา ประสานสุข รอง ผบช.ภ.7 (รอง ผบ.ศปอส.ภ.7) พล.ต.ต.ตรีวิทย์ ศรีประภา ผบก.กค.ภ.7 (เลขานุการ ศปอส.ภ.7) พล.ต.ต.ประสพชัย มัตสยะวนิชกูล ผบก.สส.ภ.7 (ผู้ช่วยเลขานุการ ศปอส.ภ.7) ผบก.ฯ รอง ผบก.ฯ ทุก ภ.จว.ในสังกัด ผอ.ศปอส. แต่ ละ ภ.จว.ผกก.ฯหัวหน้า สภ.ฯในสังกัด พร้อมเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

โดยประธานในที่ประชุม(ผบช.ภ.7)ได้สั่งการหัวข้อสำคัญ ให้ทุกหน่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบว่าขณะนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีการเปิดระบบรับแจ้งความออนไลน์คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี อย่างเป็นทางการแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป โดยสามารถ รับแจ้งความออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ ได้ที่www.thaipoliceonline.com ให้คำปรึกษา หรือขอคำแนะนำแก่ประชาชนได้ ตลอด 24 ชั่วโมงที่หมายเลข 1441 หรือ โทร. 081 866 3000 ให้ทุกหน่วยศึกษาข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการรับแจ้งความออนไลน์คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เช่น คำสั่ง ตร. ที่ 419/2556 คำสั่ง ตร. ที่ 177/2564 หนังสือ ตร. ด่วนที่สุด ที่ 0066/3207 ลง 25 ต.ค.2564 วิทยุ ตร. ด่วนที่สุด ที่ 0066/148 ลง 13 ม.ค.2565 ให้ หน.ศปอส.ภ.จว. ควบคุมกำกับดูแล ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการรับแจ้งความออนไลน์ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ ผู้บริหารการรับแจ้ง (Administrator) ระดับสถานีตำรวจ ระดับกองบังคับการ และ ระดับกองบัญชาการ ซึ่งมีหน้าที่ดูแลและตรวจสอบข้อมูลในระบบฯ เพื่อเสนอผู้บริหารคดีพิจารณาสั่งการ รวมทั้งประสานนัดหมายผู้แจ้งให้มาร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน และรายงานผลการดำเนินการผ่านระบบฯ ผู้บริหารคดี (Case Manager) ผู้บริหารคดีระดับสถานีตำรวจ คือ หัวหน้าสถานีตำรวจ ซึ่งมีหน้าที่วิเคราะห์คดีจากระบบรับแจ้งความออนไลน์ และพิจารณาสั่งการมอบหมายพนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวน รับผิดชอบทำการสืบสวนสอบสวน รวมทั้งแต่งตั้งคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนระดับสถานีตำรวจ ผู้บริหารคดีระดับกองบังคับการ คือ รอง ผบก.ภ.จว. ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งมีหน้าที่วิเคราะห์คดีจากระบบรับแจ้งความออนไลน์ และพิจารณาสั่ง หรือมอบหมายสถานีตำรวจในสังกัด รวมทั้งแต่งตั้งคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนระดับกองบังคับการ ผู้บริหารคดีระดับกองบัญชาการ คือ รอง ผบช. ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งมีหน้าที่พิจารณาสั่งการเกี่ยวกับคดี รวมทั้งแต่งตั้งคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนระดับกองบัญชาการ

ให้ทุกหน่วยประชาสัมพันธ์ 14 ข้อกลโกง ที่มิจฉาชีพมักใช้ในการหลอกเหยื่อบนโลกออนไลน์ ให้ประชาชนรับทราบและระมัดระวัง หากตกเป็นเหยื่อให้รีบแจ้งความออนไลน์ทันทีคือ หลอกขายของออนไลน์ คอลเซ็นเตอร์ (Call Center) เงินกู้ออนไลน์ดอกเบี้ยโหด เงินกู้ออนไลน์ที่ไม่มีจริง (เงินกู้ทิพย์) หลอกให้ลงทุนต่างๆ ผลตอบแทนสูงที่ไม่มีจริง หลอกให้เล่นพนันออนไลน์ ปลอมโปรไฟล์หลอกให้หลงรัก แล้วหลอกให้โอนเงิน หรือให้ลงทุน (Romance Scam / Hybrid Sacm) ส่งลิงค์ปลอมหลอกแฮ็กเอาข้อมูลส่วนตัว ขโมยข้อมูลโทรศัพท์ บัญชีธนาคาร อ้างเป็นบุคคลอื่นเพื่อหลอกเอาข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลสำคัญ เช่น รหัส OTP ข้อมูลหลังบัตรประชาชน ปลอมบัญชีไลน์ (Line) เฟสบุ๊ค (Facebook) หลอกยืมเงิน ข่าวปลอม (Fake news) ผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ (ชัวร์ก่อนแชร์) หลอกลวงให้ถ่ายภาพโป้เปลือย เพื่อใช้แบล็คเมล์ โฆษณาชวนไปทำงานต่างประเทศ แล้วบังคับให้ทำงานผิดกฎหมาย ยินยอมให้ผู้อื่นบัญชีธนาคาร (บัญชีม้า) ร่วมกันกระทำผิดฐานฉ้อโกงประชาชน , ฟอกเงิน ให้ทุกหน่วย แก้ไขปรับปรุงคำสั่ง ศปอส.ภ.จว. และ ศปอส.สภ. ให้เป็นไปตามโครงสร้างใหม่ ที่ ตร. กำหนด แล้วส่งคำสั่งให้ ศปอส.ภ.7 ทราบภายใน 10 มี.ค. 65

ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ตรวจสอบควบคุมกำกับดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดดังกล่าวข้างต้น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ห้ามมิให้เรียกรับผลประโยชน์จากผู้กระทำความผิด หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หากพบว่ามีการกระทำความผิดให้ดำเนินการทั้งคดีอาญา ทางวินัยและทางปกครองอย่างถึงที่สุด…

Skip to content