๑๕ พ.ย. ๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. พล.ต.ต.ปรัชญา ประสานสุข รอง ผบช.ภ.๗ (ปป) ๑๕ พ.ย. ๖๔ ) เวลา ๑๐.๓๐ น. พล.ต.ต.ปรัชญา ประสานสุข รอง ผบช.ภ.๗ (ปป)

๑๕ พ.ย. ๖๔  เวลา ๑๐.๓๐ น.

พล.ต.ต.ปรัชญา ประสานสุข
รอง ผบช.ภ.๗ (ปป)

พ.ต.อ.สายฟ้า จิราวรรธนสกุล
รอง ผบก.อก.ภ.๗
พ.ต.อ.ฤทธิรงค์ โชติกลาง
ผกก.ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๗
และเจ้าหน้าที่ ฝอ.๓,ฝอ.๖ บก.อก.ภ.๗

ร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ขับเคลื่อนงานป้องกันอาชญากรรม, ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการตามโครงการ Smart Safety Zone ๔.๐ และศปข.ภ.๗

โดยมี
รอง ผบก.ภ.จว.(ปป)ในสังกัด ภ.๗
ผกก.สภ.เมืองกาญจนบุรี, สภ.เมืองนครปฐม, สภ.หัวหิน, สภ.เมืองเพชรบุรี, สภ.เมืองราชบุรี, สภ.ดำเนินสะดวก, สภ.เมืองสมุทรสงคราม, สภ.เมืองสมุทรสาครและสภ.เมืองสุพรรณบุรี
และเจ้าหน้าที่ส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ

ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ ศปก.ภ.๗

Skip to content