โครงการ OPOP ของ ชมรมแม่บ้านตำรวจภูธร ภ.7

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 เม.ย.65 ระหว่างเวลา เวลา 09.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรภาค 7 จว.นครปฐม คุณรัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์ นายกสมาคม แม่บ้านตำรวจ พร้อมด้วย คุณอุชัญญา ปราสาททองโอสถ อุปนายกสมาคมฯ และที่ปรึกษาโครงการ OPOP ภาค 5-9 และ รร.ตชด. ,พ.อ.หญิง อรัญญา ทรัพย์พ่วง อุปนายกสมาคมฯ ,คุณอาภิพร ชูวงศ์, คุณจันทร์ทิพา หลักบุญ ,คุณนิภาพรรณ สุขวิมล กรรมการบริหารสมาคมฯ ,คุณพิกุลอรุณ พิชิตชัยศิริ เลขานุการสมาคมฯ ,ดร.นุชประวีณ์ ลิขิตศรันย์ ผู้ประสานงาน OPOP ภ.6-9 และคุณอังคณา ปรักมะกุล ผู้จัดการร้านปันรักษ์ เดินทางไปชมโครงการ OPOP ของ ชมรมแม่บ้านตำรวจภูธร ภ.7 โดยมี พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.ภ.7 พร้อมด้วยคุณนภัสนันท์ วุฒิจรัสธำรงค์ ประธานชมรมแม่บ้าน ภ.7 คุณเขมิกา ประสานสุข
รองประธานชมรมฯ และประธานแม่บ้านแต่ละจังหวัดพร้อมคณะ ให้การต้อนรับ และชมการแสดงสินค้า OPOP ภายในห้องประชุมจำนวน 8 บูธ ดังนี้

บูธที่ 1 จว.นครปฐม ผลิตภัณฑ์สินค้า มาลัยสุขใจ ผ้าขาวม้าใส่กรอบ ,แซนวิชสด ตรากันแก้ม ,ขนมมาม่อน จัง ,หมูกรอบ , ขนมเบื่อง diy ,หมูยอหลาม ,ขนมเปี้ยลาวา ,ข้าวเหนียวหมู ,ส้มโอ โดยมี คุณจิดาภา ปุระธนานนท์ ประธานแม่บ้าน ภ.จว.นครปฐม ให้การต้อนรับ และนำเสนอสินค้า

บูธที่ 2 จว.สุพรรณบุรี ผลิตภัณฑ์สินค้า คุ๊กกี้แฟนซี ,คอนเฟลกเคลือบคาราเมล ,ตระกร้าสาน ,เมล่อน ,ผักออแกนิค ,ขนมถ้วย ขนมตาล ,ไข่เค็มสมุนไพรอบใบเตย ,ขนมไข่กรอบโบราณ โดยมี คุณสวลี วุฒิพานิช ประธานแม่บ้าน ภ.จว.สุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ

บูธที่ 3 จว.สมุทรสาคร ผลิตภัณฑ์สินค้า ปลาแดกเดียว ,ดอกเกลือ ,ถ้วยเบญจรงค์ ,ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวน้ำหอม .น้ำปลาร้าปรุงสุก โดยมี คุณสุภาวดี วรรณภักดิ์ ประธานแม่บ้าน ภ.จว.สมุทรสาคร ให้การต้อนรับ

บูธที่ 4 จว.สมุทรสงคราม ผลิตภัณฑ์สินค้า เฉาก๊วย -พุดดิ้ง ,อาลัวสด ,ผลิตภัณฑ์น้ำหวานจากดอกมะพร้าวชนิดเกล็ด / ไซรัป และไซเดอร์โดยมี คุณวิมลศิริ อัมพวานนท์ ประธานแม่บ้าน ภ.จว.สมุทรสงครามให้การต้อนรับและนำเสนอสินค้า

บูธที่ 5 จว.เพชรบุรี ผลิตภัณฑ์สินค้า ขนมฝอยทอง ,ขนมไทยต่างๆ ,ผลิตภัณฑ์จากไม้ตาล, กระเป๋าป่านศรนารายณ์ โดยมีคุณวัลลภา วงศ์ศักดิ์รินททร์ ให้การต้อนรับและนำเสนอสินค้า

บูธที่ 6 จว.ประจวบคีรีขันธ์ ผลิตภัณฑ์สินค้า ข้าวต้มมัด ,ขนมปัง ,คอนเฟลกคาราเมลน้ำผึ้ง ,ไตปลาแห้ง ,น้ำตาลมะพร้าว ,หมึกบด ,หมึกหยอง ,วุ้นกะทิ โดยมี คุณนวรัตน์ ชมภูนุช ให้การต้อนรับและนำเสนอสินค้า

บูธที่ 7 จว.กาญจนบุรี ผลิตภัณฑ์สินค้า ข้าวหอมทุ่งบ้านใหม่ ,คอนเฟลก ,ถั่วเปจี (แปะยี) ,เค้กแยมส้ม ,ขนมของฝากร้านวิมล ,แหนมหมูวาสนา โดยมี เรืออากาศโทหญิงกชพร ทองอยู่ ให้การต้อนรับและนำเสนอสินค้า

บูธที่ 8 จว.ราชบุรี ผลิตภัณฑ์สินค้า กระเป๋าหนัง handmade ,ยาดมสมุนไพร ,ผ้าจกตระกูลคูบัว ,หินถัก ,โอ่งมังกร ,กระเป๋าผ้าทอคูบัว โดยมี คุณทรงสมร นฤขัตรพิชัย ประธานแม่บ้าน ภ.จว.ราชบุรีให้การต้อนรับและนำเสนอสินค้า

และหลังจากเยี่ยมชมบูธเสร็จเรียบร้อย คุณรัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์ นายกสมาคมฯ ได้ประชุมร่วมกับแม่บ้าน ภ.7 ทั้งหมดที่มาร่วมงาน เพื่อพูดคุยรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการต่างๆ ของสมาคมฯ โดยเฉพาะเรื่อง OPOP เพื่อให้เกิดการสร้างอาชีพอย่างยั่งยืนต่อไป

Skip to content