เดอะโอ๋ !!! ติวเข็ม 8 จังหวัด 104 สภ.

วันนี้ 12 ต.ค. 64 เวลา 09.00 น.ห้องประชุม ศปก.ภ.7 ชั้น 4 อาคาร กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.ภ.7 เป็นประธานในการประชุมศปก.ภ.7 ครั้งที่ 9/2564 ด้วยระบบทางไกลผ่านจอภาพ ( Video Conference ) พร้อมด้วย พล.ต.ต.นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต รอง ผบช.ภ.7 พล.ต.ต.พิสิฐ ตันประเสริฐ รอง ผบช.ภ.7 พล.ต.ต.อาทิชา เปาอินทร์ รอง ผบช.ภ.7 พล.ต.ต.บุญญฤทธิ์ รอดมา รอง ผบช.ภ.7 พล.ต.ต.รักษ์จิต หม้อมงคล รอง ผบช.ภ.7 พล.ต.ต.ปรัชญา ประสานสุข รอง ผบช.ภ.7 ผบก.ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ในส่วนของ ภ.จว.และ สภ.ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 7 ร่วมประชุมเฝ้าฟังด้วยระบบทางไกลผ่านจอภาพ ( Video Conference ) ณ.ศปก.ที่ตั้งหน่วย

พล.ต.ท.ธนายุตม์ กล่าวว่า ได้ประชุมในเรื่อง 1.ฝอ.1-6 บก.อก.ภ.7 และหน่วยที่เกี่ยวข้อง แจ้งเรื่องในงานฝ่ายอำนวยการผลการดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา ติตตามผลการปฏิบัติ กับหน่วยงานในสังกัด 2. ฝอ.1 บก.อก.ภ.7 สรุปเรื่องร้องเรียนและเรื่องวินัยคงค้างทั้งหมด 3.ฝอ.2 บก.อก.ภ.7 – สรุปสถิติคดีอาญา 4 กลุ่ม – รายงานคดีอุกฉกรรจ์ สะเทือนขวัญ หรือคดีที่น่าสนใจ – สรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคง / ความเคลื่อนไหวของกลุ่มการเมือง/การชุมนุมเรียกร้องในพื้นที่ 4.ฝอ.3 บก.อก.ภ.7 – ภารกิจถวายความปลอดภัย และการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญที่เข้ามาในพื้นที่ – รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2565 – รายงานข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ ภ.7 – รายงานผลการตรวจสถานีตำรวจของผู้บังคับบัญชาใน ภ.จว. 5.ฝอ.4 บก.อก.ภ.7 – รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกองทุนเพื่อการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา – ผลการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายลงทุน ตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564-2565 6.ฝอ.5 บก.อก.ภ.7 – ข่าวสารทางสื่อ และ ปฏิบัติการข่าวสาร (IO) – โครงการ โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง 7.ฝอ.6 บก.อก.ภ.7 – การรายงานข้อมูลที่มีผลกระทบทางสื่อสังคมออนไลน์ – การรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 – รายงานการแจ้งเบาะแส/ร้องเรียน 8.บก.สส.ภ.7 – การบันทึกข้อมูลในระบบ CRIMES – การโอนข้อมูลจากระบบ POLIS ไปยังระบบ CRIMES -คดีที่ยังไม่จำหน่ายออกจากระบบ CRIMES – สถิติข้อมูลหมายจับ CCOC -สรุปผลการออกหมายจับผู้ต้องหา (หมายจับที่ออกใหม่/มีคุณภาพ/ไม่มีคุณภาพ) -สรุปผลการเร่งรัดจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับเฉพาะหมายที่มีคุณภาพ (ร้อยละ 3) – ผลการปฏิบัติของ บก.สส.ภ.7 และ กก.สส.ภ.จว.9. บก.กค.ภ.7 -สถิติสำนวนคดีอาญา ตาม ป.วิอาญามาตรา 145 และ มาตรา 145/1 10.ศปจร.ภ.7 – การโจรกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 11.ศปชก.ภ.7 – ผลการจับกุมแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย 12.ศอ.ปส.ภ.7 – รายงานผลการปฏิบัติงานของ ศอ.ปส.ภ.7 13. บก.ส.1 -รายงานผลการปฏิบัติงาน และปัญหา / ข้อขัดข้อง

พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.ภ.7 ได้มีข้อสั่งการ 1.ช่วงนี้เป็นช่วงสมัครนายกอบต./สมาชิก อบต.ให้วางมาตรการป้องกัน ตรวจสอบข้อมูลผู้มีอิทธิพลและมือปืนรับจ้างให้เป็นปัจจุบัน ให้เพิ่มความเข้มอย่าให้ก่อเหตุได้ 2.ให้มีการกวดขันจับกุมต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองอย่างต่อเนื่อง 3.กวดขับจับกุมการค้ามนุษย์เป็นนโยบายจากตร.4.กวดขันจับกุมบ่อนการพนัน/ตู้ม้า/ตู้สล็อตทุกประเภท 5.กวดขันจับกุมหนี้นอกระบบ/ฉ้อโกงทางออนไลน์ 6.กวดขันอย่าให้มีการแข่งรถในทาง 7.กวดขันจับกุมยาเสพติด/ขยายผลยึดทรัพย์/กำชับกำลังพลอย่าให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวโดยเด็ดขาด 8.กวดขันป้องกันอย่าให้มีการจัดปาร์ตี้ยาเสพติด สำรวจสถานที่จัดงานเลี้ยงต่าง ๆ9.สำรวจป้องกัน/แก้ไขพื้นที่น้ำท่วมขังที่ก่อความเดือดร้อนให้ประชาชนและข้าราชการตำรวจ ให้รายงานให้ทราบโดยด่วน 10.กำชับเรื่องความประพฤติ ระเบียบวินัย การดื่มสุรา การวางตัว ความประพฤติเสื่อมเสีย11.ดูแลบ้านตัวเองให้ดี อย่าให้ข้าศึกมาโจมตีได้12.คดีอาญา 4 กลุ่มต้องเร่งรัดปราบปราม/จับกุมให้บรรลุผลตัวชี้วัด 13.คำสั่งจัดตั่งศูนย์ฯทุกศูนย์ให้ รอง ผบช.เร่งรัดเสนอมาให้ผบช.ลงนามภายในวันที่ 15 ต.ค. 64 นี้ 14.ผู้ช่วยสมพงษ์จะมาประชุมศปอร.ให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการให้เรียบร้อย 15.คดีอุกฉกรรจ์ให้เร่งรัดปิดคดีให้เร็ว รอง ผบช.(สส)/ผบก./ผบก.สส./หัวหน้าสภ.ต้องนั่งหัวโต๊ะเร่งรัดติดตามคดีด้วยตนเอง 16.กล้องCCTVให้สำรวจทุกพื้นที่ POLICE EYE ตรวจสอบพื้นที่ติดตั้งกล้องทุกจุดว่าเป็นของหน่วยงานใด ทำแผนที่กล้องให้เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบประสิทธิภาพว่าสามารถใช้งานได้หรือไม่ หากไม่ได้เร่งประสานงานซ่อมแซม 17.ขณะนี้ ตร.ได้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เข้ามาในระบบแล้ว จึงให้ บก.อก.ภ.7 (โดยงานงบประมาณ ฝอ.3 บก.อก.ภ.7) เร่งรัดจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว และให้ทุกหน่วย เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยบริหารจัดการให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ ตร.กำหนด 18.ให้ทุกหน่วย ออกคำสั่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่าง ๆ ให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยภายในอาทิตย์นี้ (ภายใน 15 ต.ค.2564) และให้ออกคำสั่งให้มีผู้รับผิดชอบ ควบคุม กำกับดูแลความประพฤติและวินัยของเจ้าหน้าที่แต่ละชุดในศูนย์ฯ ให้เรียบร้อย ตามนัยคำสั่งกรมตำรวจ ที่ 1212/2537 ลง 1 ต.ค. 2537 โดยเน้นย้ำไม่ให้มีการกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือการเรียกรับผลประโยชน์ใด ๆ โดยเด็ดขาด หากพบว่ามีการกระทำความผิด ให้ดำเนินการทางวินัย อาญาปกครอง อย่างเด็ดขาดโดยทันที 19.เน้นย้ำเรื่องการรายงานเหตุ เมื่อมีเหตุอุกฉกรรจ์ สะเทือนขวัญหรือเหตุสำคัญที่น่าสนใจเกิดขึ้น ต้องรายงานโดยเร็ว อย่าให้ผู้บังคับบัญชาหน่วยเหนือทราบก่อน หากผู้บังคับบัญชาหน่วยเหนือทราบก่อนผู้บังคับบัญชา ภ.7 ถือว่าพื้นที่บกพร่องในการรายงานเหตุ
ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.7 ชั้น 4 อาคารกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 ถ.เหนือวัง ต.เมืองนครปฐม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

 

เดอะโอ๋ !!! ติวเข็ม 8 จังหวัด 104 สภ. – นิวส์รีพอร์ต นครปฐมอินไซด์ (newsreportnakhonpathominside.com)

Skip to content