เจดีย์1 ปล่อยแถวระดม ตรวจค้นหาเหยื่อในคดีค้ามนุษย์

วันที่ 14 ธ.ค. 64 ที่ บริเวณลานตำรวจภูธรสมุทรสาคร ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.ภ.7เป็นประธานในพิธี“ปล่อยแถวระดม ตรวจค้นหาเหยื่อในคดีค้ามนุษย์ ภายใต้ยุทธการฟ้าสางที่มหาชัย” โดยมี พล.ต.ต.อภิชาติ วรรณภักดิ์ ผบก.ภ.จว.สมุทรสาครพล.ต.ต.วิวัฒน์ คำชำนาญ ผบก.ปคม. พ.ต.อ.ศักดิ์ชัย อินทรปรีชา รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร พ.ต.อ.พัฒน์ปกรณ์ ชั้นประเสริฐ รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร พ.ต.อ.สรรค์พิสิฐ แย้มเกษร รอง ผบก.ภ.จว. สมุทรสาคร พ.ต.อ.วรพล ยิ่งเจริญ รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร พ.ต.อ.กฤตัชญ์ บำรุงยศ รอง ผบก.ปคม. พ.ต.อ.สุรพงษ์ ชาติสุทธิ์ รอง ผบก.ปคม. พ.ต.อ.ต่อวงศ์ พิทักษ์โกศล ผกก.ปพ.ภ.7
พ.อ.ทวี ใยยะธรรม รอง ผอ.รมน.จังหวัดสมุทรสาคร นายเฉลิมพล เนียมสกุล แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร นายวันชัย สาครมณีรัตน์ จัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร ผกก.ในสังกัด ภ.จว.สมุทรสาครโดยมีข้าราชการตำรวจ, เจ้าหน้าที่จัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร, เจ้าหน้าที่แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมปล่อยแถวและเดินทางไปตรวจค้นโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร “ภายใต้ยุทธการฟ้าสางที่มหาชัย” ะร้อมตรวจโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

Skip to content