เจดีย์ 1 เปิดโครงการฝึกอบรมทบทวนข้าราชการตำรวจ ภ.7

วันที่ 16 มิ.ย.65 ที่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค7 (ไพรสะเดา) พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์  ผบช.ภ.7 เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการฝึกอบรมทบทวนข้าราชการตำรวจ ในสังกัด ภ.จว.ราชบุรี ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลการชุมนุมสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565”

โดยมี พล.ต.ต.วัฒนา ยี่จีน  รอง ผบช.ภ.7 พ.ต.อ.สมภพ คูหาวิชานันท์ รอง ผบก.จว.ราชบุรี ผกก.ในสังกัด ภ.จว.ราชบุรี ข้าราชการตำรวจ

และเจ้าหน้าที่สังกัด ภ.จว.ราชบุรี เข้าร่วมพิธี

พล.ต.ท.ธนายุตม์  กล่าวว่าตามหนังสือ ภ.7 ที่ 0022.133/4177 ลง 2 มิ.ย.65 เรื่อง การปรับรูปแบบการจัดกำลังกองร้อยควบคุมฝูงชนและการฝึกทบทวนข้าราชการตำรวจซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลการชุมนุมสาธารณะประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยให้ ภ.จว.ในสังกัด ฝึกทบทวนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิ.ย.65  ขอให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการฝึก ให้ใส่ใจในการฝึกอบรมทบทวนข้าราชการตำรวจ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลการชุมนุมสาธารณะ เพื่อความปลอดภัยในขณะปฏิบัติหน้าที่ โดยให้ยึดหลักตามกฎหมาย ตาม พรบ.การชุมนุมสาธารณะ เนื่องจากผู้บังคับบัญชาทุกระดับใส่ใจในความปลอดภัยจึงได้จัดให้มีการฝึกทบทวนในครั้งนี้ และขอให้ผู้เข้ารับการอบรมหมั่นฝึกอบรมทบทวนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อที่จะสามารถออกไปปฏิบัติหน้าที่ และสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนอย่างแท้จริงตามหนังสือ ภ.7 ที่ 0022.133/4177 ลง 2 มิ.ย.65 เรื่อง การปรับรูปแบบการจัดกำลังกองร้อยควบคุมฝูงชนและการฝึกทบทวนข้าราชการตำรวจซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลการชุมนุมสาธารณะประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยให้ ภ.จว.ในสังกัด ฝึกทบทวนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิ.ย.65 นั้น

พล.ต.ท.ธนายุตม์ ร่วมชมการสาธิตการใช้ปืนตาข่าย ในการควบคุมตัว และได้มอบเงิน สวัสดิการตำรวจภูธรภาค7 ให้กับผู้บังคับกองร้อยควบคุมฝูงชน

เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจในการฝึกอบรมทบทวนข้าราชการตำรวจ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลการชุมนุมสาธารณะต่อไป

ที่มา เจดีย์ 1 เปิดโครงการฝึกอบรมทบทวนข้าราชการตำรวจ ภ.7 สยามรัฐ (siamrath.co.th)
Skip to content