“เจดีย์ 1″ประชุมเตรียมความพร้อมรักษาความ ปลอดภัยวีไอพี

วันที่ 29 ก.ค. 65 ที่ห้องประชุม ภ.จว.กาญจนบุรี พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์  ผบช.ภ.7เป็นประธานในการประชุม“ติดตามการเตรียมความพร้อม และการจัดทำแผนการรักษาความ ปลอดภัยวีไอพีปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี”

โดยมี พล.ต.ต.นัยวัฒน์  ผะเดิมชิต รอง ผบช.ภ.7 พล.ต.ต.วัฒนา  ยี่จีน รอง ผบช.ภ.7 พล.ต.ต.ประสพชัย  มัตสยะวนิชกูล .ผบก.สส.ภ.7 พล.ต.ต.ไพโรจน์  กันภัย ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี พ.ต.อ.ธนะสิทธิ์  ปานศรี รอง ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรีพ.ต.อ.บรรจง  อมฤทธิ์รอง ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี พ.ต.อ.กฤตชัย  ทองอยู่ รอง ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี พ.ต.อ.เศรษฐสิริ  นิพภยะ รอง ผบก.ภ.จว. กาญจนบุรี  พ.ต.อ.พศวีร์  เรืองภู่ รอง ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี พ.ต.อ.อภิชาติ  ศรีทองกุล รอง ผบก.อก.ภ.7 รรท. รอง ผบก.ภ.จว.
กาญจนบุรี พ.ต.อ.พงษกร  อุปพงษ์ รอง ผบก.ภ.จว.นครปฐม
และผู้แทน ตร.ท่องเที่ยว สันติบาล, ผกก.และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

Skip to content