วันนี้ 19 พ.ค.2564 เวลา 15.00 น. พล.ต.ท.ธนา ชูวงศ์ ผบช.ภ.7 ได้ร่วมเดินทางไปพร้อม พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร., พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร., พล.ต.อ.จารุวัฒน์ ไวศยะ ทปษ.พิเศษ ตร. และคณะ ไปตรวจความพร้อมการปฏิบัติ ในพื้นที่ จว.ประจวบคีรีขันธ์  ตามมาตราการสกัดกั้นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ตามแนวชายไทยติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน     เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 จากคนต่างด้าวที่พยายามลักลอบเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยทางช่องทางธรรมชาติเพื่อมาหา งานทำ ซึ่งอาจเป็นพาหะนำเชื้อโรคมาแพร่กระจายในประเทศได้

         ผบ.ตร.และคณะได้เดินทางไปตรวจจุดตรวจร่วมด่านสิงขร อ.เมือง จว.ปรจวบคีรีขันธ์  ได้รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ ผลการปฏิบัติ  ให้โอวาท นโยบายและคำแนะนำในการปฏิบัติงาน และได้มอบอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อโรค เช่น หน้ากากอนามัย ชุด PPE เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ แอลกอฮอล์ฆ่เชื้อโรค ถุงมือยาง ตลอดจนอาหารแห้ง น้ำดื่ม เครื่องดื่ม เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจ จนท.ที่ปฏิบัติงานที่จุดตรวจ และได้เดินทางไปตรวจความพร้อม สถานกักกันรูปแบบเฉพาะองค์กร ( OQ ) ณ ร้อย ตชด.146 อ.เมือง จว.ประจวบคีรีขันธ์  คณะผู้บังคับบัญชาและผู้รับการตรวจ ประกอบด้วย พล.ต.ท.ธนา ชูวงศ์ ผบช.ภ.7, พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม., พล.ต.ต.นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต  รอง ผบช.ภ.7, พล.ต.ต.กษณะ แจ่มสว่าง รอง ผบช.ภ.7,    พล.ต.ต.สรายุทธ สงวนโภคัย รอง ผบช.ภ.7, พล.ต.ต.วัฒนา ยี่จีน รอง ผบช.ภ.7, พล.ต.ต.ณัฐ สิงห์อุดม    รอง ผบช.ตชด., พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง รอง ผบช.สตม., พล.ต.ต.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผบก.สส.ภ.7, พล.ต.ต.วันชัย ธารณธรรม ผบก.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์, พล.ต.ต.พงศ์พิชญ์ วงศ์สวัสดิ์ ผบก.ตชด.ภ.1, พล.ต.ต.กฤษณ์ วาฤทธิ์ ผบก.ทท.3, พ.ต.อ.เสมอ อยู่สำราญ ผกก.สภ.เมืองประจวบคีรีขันธ์, พ.ต.อ.เพทาย จันทรไพร ผกก.ถปภ.บก.สส.ภ.7, พ.ต.อ.ภูมิชาย พันธุ์กล้า ผกก.ตชด.14, พ.ต.อ.สุทธิพงษ์ พุทธิพงษ์ ผกก.ตม.จว.ประจวบคีรีขันธ์  ฝ่ายทหารมี พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัดประจวบคีนีขันธ์, พ.อ.เฉลิมชัย ชัดใจ รอง ผบ.ฉก.จงอางศึก ฝ่ายปกครองมี นายพัลลภ  สิงหเสนีย์ ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์,      นายพรหมพิริยะ  กิจนุสนธิ์ รอง ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์, นายกิตติพงศ์  สุขภาคกุล ปลัดจังหวัด และนาย ศราวุธ  จิรพิทักษ์กุล นายอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

       ผบ.ตร.ได้กำชับการปฏิบัติ เน้นการสกัดกั้น จับกุมคนต่างด้าวที่หลบหนีเข้ามาโดยผิดกฎหมาย รวมทั้งการขยายผลสืบสวน ปราบปรามขบวนการลักลอบขนคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย อย่างเฉียบขาด  ทั้งขบวนการตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ การวางจุดตรวจพื้นที่แนวชายแดน พื้นที่ตอนใน การตรวจตราเส้นทางลำเลียง แหล่งที่พัก เส้นทางเดินเท้า เส้นทางรถยนต์ เข้าไปพื้นที่ตอนใน  และการจับกุมคนต่างด้าวแล้ว    ต้องมีการกักตัวเพื่อตรวจคัดกรองโรคก่อนส่งต่อให้ พงส.ดำเนินคดี การกักกันเพื่อรอผลักดันส่งกลับ ต้องจัดสถานที่รองรับให้เพียงพอเหมาะสม และเร่งรัดกระบวนการการส่งตัวกลับประเทศด้วยความรวดเร็ว 

               ทั้งนี้ ให้มีการบูรณาการ ประสานความร่วมมือกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติระหว่างหน่วยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด ชัดเจน

Skip to content