ภาษา

EnglishThai

พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.ภ.7 เป็นประธานในการประชุม “การประชุม ศปก.ภ.7 ครั้งที่ 16/2564” ด้วยระบบทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)

วันนี้(วันพุธที่ 15 ธ.ค.64) เวลา 09.00 น.
พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์
ผบช.ภ.7
เป็นประธานในการประชุม
“การประชุม ศปก.ภ.7 ครั้งที่ 16/2564” ด้วยระบบทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)
พร้อมด้วย
พล.ต.ต.พิสิฐ ตันประเสริฐ
รอง ผบช.ภ.7
พล.ต.ต.อาทิชา เปาอินทร์
รอง ผบช.ภ.7
พล.ต.ต.ปรัชญา ประสานสุข
รอง ผบช.ภ.7
โดยมี ผบก.ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
โดยได้ประชุมในเรื่อง
1. หน่วยต่าง บช.ในพื้นที่ ภ.7 รายงานผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ (บก.ส.1)
2. ฝอ.1 บก.อก.ภ.7 สรุปเรื่องร้องเรียนและเรื่องวินัยคงค้างทั้งหมด
3. ฝอ.2 บก.อก.ภ.7
– สรุปสถิติคดีอาญา 4 กลุ่ม
– รายงานคดีอุกฉกรรจ์ สะเทือนขวัญ หรือคดีที่น่าสนใจ
– สรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคง/ ความเคลื่อนไหวของกลุ่มการเมือง/การชุมนุมเรียกร้องในพื้นที่
4. ฝอ.3 บก.อก.ภ.7
– ภารกิจถวายความปลอดภัย และการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญที่เข้ามาในพื้นที่
-รายงานผลการตรวจสถานีตำรวจของผู้บังคับบัญชาใน ภ.จว.
– รายงานข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ ภ.7
– รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565
5. ฝอ.4 บก.อก.ภ.7
-รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกองทุนเพื่อการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา
– ผลการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายลงทุน ตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564-2565
6. ฝอ.5 บก.อก.ภ.7
– ข่าวสารทางสื่อ และปฏิบัติการข่าวสาร (IO)
– โครงการ โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง
7. ฝอ.6 บก.อก.ภ.7
– การรายงานข้อมูลที่มีผลกระทบทางสื่อสังคมออนไลน์
– การรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191
– รายงานการแจ้งเบาะแส/ร้องเรียน
8. บก.สส.ภ.7
– การบันทึกข้อมูลในระบบ CRIMES
– การโอนข้อมูลจากระบบ POLIS ไปยังระบบ CRIMES
-คดีที่ยังไม่จำหน่ายออกจากระบบ CRIMES
– สถิติข้อมูลหมายจับ CCOC
-สรุปผลการออกหมายจับผู้ต้องหา (หมายจับที่ออกใหม่/มีคุณภาพ/ไม่มีคุณภาพ)
-สรุปผลการเร่งรัดจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับเฉพาะหมายที่มีคุณภาพ (ร้อยละ 3)
– ผลการปฏิบัติของ บก.สส.ภ.7 และ กก.สส.ภ.จว.
9. บก.กค.ภ.7
-สถิติสำนวนคดีอาญา ตาม ป.วิอาญามาตรา 145 และ มาตรา 145/1
10. ศปจร.ภ.7
– การโจรกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
11. ศปชก.ภ.7
– ผลการจับกุมแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
12. ศอ.ปส.ภ.7
– รายงานผลการปฏิบัติงานของ ศอ.ปส.ภ.7
มีข้อสั่งการ ดังนี้
1.ให้ทุกหน่วย ปฏิบัติตามประกาศ ศบค. และประกาศจังหวัด เกี่ยวกับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครานา (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด อย่าให้มีการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนมาตรการต่างๆ อันอาจนำไปสู่การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เป็นวงกว้าง
และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ให้ทุกหน่วยเฝ้าระวัง กวดขันจับกุม บ่อนการพนัน อบายมุขต่างๆ อย่าให้มีการกระทำที่ผิดกฎหมายในพื้นที่ ซึ่งการรวมกลุ่มเล่นการพนัน อบายมุขต่างๆ เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างหนึ่งที่จะทำให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโรค หากพบว่าหน่วยใดฝ่าฝืน หรือปล่อยปละละเลย ให้มีการเล่นการพนัน อบายมุขต่างๆ ในพื้นที่ จะต้องถูกดำเนินการตามคำสั่ง ตร. ที่ 234/2558 ลง 27 เม.ย.2558 เรื่อง การพิจารณาเจ้าหน้าที่ตำรวจที่บกพร่องในการป้องกันและปราบปรามอบายมุข อย่างจริงจังและเด็ดขาดต่อไป
2.ศพฐ.7 ได้มีหนังสือประสานเรื่องการจัดเก็บตัวอย่าง DNA และลายพิมพ์นิ้วมือ 10 นิ้ว ฝ่ามือ สันมือ ตามข้อสั่งการของ ตร. ของกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ ภ.7 ที่ยังขาดอยู่อีก 5,063 ราย
จึงให้ทุก ภ.จว. ไปเร่งรัดทุก สภ.ในสังกัด ให้จัดเก็บตัวอย่าง DNA และลายพิมพ์นิ้วมือกลุ่มเสี่ยง 2 กลุ่ม ได้แก่ผู้ต้องหาในคดีอาญาและบุคคลพ้นโทษ โดยจัดเก็บจากกลุ่มเสี่ยงในคดีดังต่อไปนี้
1. ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร
2. ความผิดเกี่ยวกับเพศในคดีข่มขืนกระทำชำเรา
3. ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ตาม ป.อาญา มาตรา 289 (คดีฆ่าผู้อื่นที่เข้าลักษณะเหตุอุกฉกรจจ์) และมาตรา 296 (คดีทำร้ายร่างกายที่เข้าลักษณะเหตุอุกฉกรรจ์)
4. ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ตาม ป.อาญา ลักษณะ 12 หมวด 1 และหมวด 2 ที่มีอัตราโทษจำคุกตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป
5. ความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน ลูกกระสุน วัตถุระเบิด และความผิดตาม ป.อาญา ลักษณะ 5 (ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน) และลักษณะ 6 (ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน)
6. ความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ ให้เก็บตัวอย่างจากผู้ถูกจับในกรณีกระทำความผิดตาม ป.อาญา มาตรา 112 รวมถึงคดีที่มีผลกระทบไปถึงเรื่องความมั่นคงของชาติทั้งภายในและภายนอกประเทศ
7. กลุ่มเสี่ยงที่อาจก่ออาชญากรรมเพื่อเป็นการป้องปราม เช่น เด็กแว๊น บุคคลต่างด้าว กลุ่มมอเตอร์ไซด์รับจ้าง และอื่นๆ
โดยให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคม 2564 นี้ แล้วรายงานผลให้ ภ.7 ทราบ ในการประชุม ศปก.ทุกสัปดาห์
3.สั่งการทุก จว.ทุก สภ.ให้มีการฝึกทบทวนการฝึกยุทธวิธี เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายป้องกันและปราบปราม ฝ่ายสืบสวน ในการปิดล้อมตรวจค้น การตั้งจุดตรวจจุดสกัด แผนเผชิญเหตุ โดยให้ยกระดับวิธีคิด ยกระดับการทำงาน อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง แต่งตั้งคณะทำงานศึกษา ถอดบทเรียนเหตุการณ์ต่างๆ นำมาวิเคราะห์แก้ไข ไม่ให้เกิดเหตุการสูญเสียเช่นนี้อีก
4.สั่งการให้มีการระดมกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงเทศกาลปีใหม่ ในห้วงวันที่ 25 ธ.ค.64-3 ม.ค.65 โดยให้เปิดศูนย์ปฏิบัติการก่อน และให้มีการปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมพร้อมกันทุกจังหวัด ในวันที่ 24 ธ.ค.64
ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.7 ชั้น 4 อาคารตำรวจภูธรภาค 7 ถ.ข้างวัง ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
Skip to content