พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.ภ.7 เป็นประธานในการประชุม “การประชุม ศปก.ภ.7 ครั้งที่ 13/2564” ด้วยระบบทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)

วันนี้(วันพุธที่ 17 พ.ย. 64) เวลา 13.30 น.
พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์
ผบช.ภ.7
เป็นประธานในการประชุม
“การประชุม ศปก.ภ.7 ครั้งที่ 13/2564” ด้วยระบบทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)
พร้อมด้วย
พล.ต.ต.นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต
รอง ผบช.ภ.7
พล.ต.ต.พิสิฐ ตันประเสริฐ
รอง ผบช.ภ.7
พล.ต.ต.วัฒนา ยี่จีน
รอง ผบช.ภ.7
พล.ต.ต.บุญญฤทธิ์ รอดมา
รอง ผบช.ภ.7
พล.ต.ต.รักษ์จิต หม้อมงคล
รอง ผบช.ภ.7
พล.ต.ต.ปรัชญา ประสานสุข
รอง ผบช.ภ.7
โดยมี ผบก.ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
โดยได้ประชุมในเรื่อง
1. หน่วยต่าง บช.ในพื้นที่ ภ.7 รายงานผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ (บก.ส.1)
2. ฝอ.1 บก.อก.ภ.7 สรุปเรื่องร้องเรียนและเรื่องวินัยคงค้างทั้งหมด
3. ฝอ.2 บก.อก.ภ.7
– สรุปสถิติคดีอาญา 4 กลุ่ม
– รายงานคดีอุกฉกรรจ์ สะเทือนขวัญ หรือคดีที่น่าสนใจ
– สรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคง/ ความเคลื่อนไหวของกลุ่มการเมือง/การชุมนุมเรียกร้องในพื้นที่
4. ฝอ.3 บก.อก.ภ.7
– ภารกิจถวายความปลอดภัย และการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญที่เข้ามาในพื้นที่
-รายงานผลการตรวจสถานีตำรวจของผู้บังคับบัญชาใน ภ.จว.
– รายงานข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ ภ.7
– รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565
5. ฝอ.4 บก.อก.ภ.7
-รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกองทุนเพื่อการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา
– ผลการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายลงทุน ตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564-2565
6. ฝอ.5 บก.อก.ภ.7
– ข่าวสารทางสื่อ และปฏิบัติการข่าวสาร (IO)
– โครงการ โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง
7. ฝอ.6 บก.อก.ภ.7
– การรายงานข้อมูลที่มีผลกระทบทางสื่อสังคมออนไลน์
– การรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191
– รายงานการแจ้งเบาะแส/ร้องเรียน
8. บก.สส.ภ.7
– การบันทึกข้อมูลในระบบ CRIMES
– การโอนข้อมูลจากระบบ POLIS ไปยังระบบ CRIMES
-คดีที่ยังไม่จำหน่ายออกจากระบบ CRIMES
– สถิติข้อมูลหมายจับ CCOC
-สรุปผลการออกหมายจับผู้ต้องหา (หมายจับที่ออกใหม่/มีคุณภาพ/ไม่มีคุณภาพ)
-สรุปผลการเร่งรัดจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับเฉพาะหมายที่มีคุณภาพ (ร้อยละ 3)
– ผลการปฏิบัติของ บก.สส.ภ.7 และ กก.สส.ภ.จว.
9. บก.กค.ภ.7
-สถิติสำนวนคดีอาญา ตาม ป.วิอาญามาตรา 145 และ มาตรา 145/1
10. ศปจร.ภ.7
– การโจรกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
11. ศปชก.ภ.7
– ผลการจับกุมแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
12. ศอ.ปส.ภ.7
– รายงานผลการปฏิบัติงานของ ศอ.ปส.ภ.7
มีข้อสั่งการ ดังนี้
1. ในห้วงก่อนการเลือกตั้ง สมาชิก อบต. และนายก อบต. ให้ทุกหน่วยสืบสวนหาข่าวด้านความมั่นคง บุคคลหรือกลุ่มบุคคล ที่อาจจะมีการ
ลักลอบสร้างสถานการณ์ความไม่สงบ หรือเข้ามาก่อเหตุร้ายในพื้นที่ในลักษณะต่างๆ โดยให้มีข้อมูลบุคคลหรือกลุ่มบุคคลต้องสงสัย ยานพาหนะต้องสงสัย โดยให้สังเกตสิ่งผิดปกติ ตรวจสอบหมายเลขทะเบียนรถกับฐานข้อมูลอาชญากรรมหรือรถต้องสงสัย การตรวจค้นวัตถุต้องสงสัยอาวุธปืน อาวุธสงคราม วัตถุระเบิด ระเบิดแสวงเครื่อง เชื้อปะทุ/ชนวน องค์ประกอบหรือชิ้นส่วนอื่นๆ ที่สามารถประกอบเป็นวัตถุระเบิดได้ เมื่อพบการกระทำผิดหรือสิ่งของผิดกฎหมาย ให้ดำเนินการตามกฎหมายทุกรณี
2. ให้ทุกหน่วยสนับสนุนการปฏิบัติตามที่ กกต. ขอความร่วมมือในการเลือกตั้ง และดำเนินการ ดังนี้
2.1 การอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้มีการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและจัดบริเวณที่จอดรถให้กับผู้ที่มาใช้สิทธิเลือกตั้งที่บริเวณหน่วยเลือกตั้งแต่ละหน่วย อย่าให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด
2.2 การรักษาความปลอดภัยบริเวณหน่วยเลือกตั้งโดยเฉพาะการนับคะแนน การขนหีบบัตรเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้งที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและเดินทางยากลำบาก ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่องไปถึงเวลากลางคืน จึงขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลรักษาความปลอดภัยในการดำเนินการโดยตลอดจนกว่าจะเสร็จสิ้น
2.3 การใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการเกี่ยวกับการ
เลือกตั้ง ให้แต่ละหน่วยที่ได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุน จัดทำแผนรองรับการปฏิบัติ โดยให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณต่างๆ ไว้เป็นหลักฐานด้วย
2.4 การสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีเกี่ยวกับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมืองเมื่อมีการกระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายการเลือกตั้งและพรรคการเมืองที่มีโทษทางอาญา หรือที่เกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้งและมีโทษทางอาญาเกิดขึ้น และมีการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ให้พนักงานสอบสวนทำการสอบสวนคดีดังกล่าว และรายงานให้ กกต. ทราบ
โดยเร็ว
3.ภ.7 มีนโยบายให้ ผกก.สอบสวน) บก.สส.ภ.7 ลงไปร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับพนักงานสอบสวนในพื้นที่ โดยมี รอง ผบก.กค.ภ.7
และ รอง ผบช..ภ.7 (กม.) ควบคุมสั่งการ แล้วรายงานผลพร้อมปัญหาและข้อเสนอให้ ผบช.ภ.7 ทราบ ดังนี้
3.1 คดีอุกฉกรรจ์ คดีสำคัญ หรือคดีที่เป็นที่สนใจของประชาชนและสื่อมวลชน
3.2 เมื่อมีสื่อทางโซเชียลมีเดียโพสต์หรือลงภาพในทางลบที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานในสังกัด ภ.7 โดยจะมีการมอบหมายให้ ผกก.(สอบสวน) บก.สส.ภ.7 รับผิดชอบในแต่ละจังหวัดต่อไป ขณะนี้อยู่ระหว่างการออกคำสั่งมอบหมาย โดยให้เริ่มปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2564 เป็นต้นไป
4.กำชับเรื่องความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ กวดขันความประพฤติระเบียบวินัยตามคำสั่ง 1212/2537
ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.7 ชั้น 4 อาคารตำรวจภูธรภาค 7 ถ.เหนือวัง ต.เมืองนครปฐม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
Skip to content