พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.ภ.7 และ คุณนภัสนันท์ วุฒิจรัสธำรงค์ ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7 เข้าร่วมประชุม “การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565”

วันนี้(วันอังคาร ที่ 26 ต.ค. 64) เวลา 14.00 น.

พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์
ผบช.ภ.7 และ
คุณนภัสนันท์ วุฒิจรัสธำรงค์
ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7

เข้าร่วมประชุม “การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565”

โดยมี
คุณเขมิกา ประสานสุข
คู่สมรส พล.ต.ต.ปรัชญา ประสานสุข
คุณจิดาภา ปุระธนานนท์
ประธานแม่บ้านตำรวจนครปฐม
คุณสวลี วุฒิพานิช
ประธานแม่บ้านตำรวจสุพรรณบุรี
ร.ท.หญิง กชพร ทองอยู่
ผู้แทนฯ แม่บ้านตำรวจกาญจนบุรี
คุณสมทรง นฤขัตรพิชัย
ประธานแม่บ้านตำรวจราชบุรี
คุณลักษณา ม่วงศรี
ผู้แทนฯ แม่บ้านตำรวจเพชรบุรี
คุณนวรัตน์ ชมภูนุช
ผู้แทนฯ แม่บ้านตำรวจประจวบคีรีขันธ์
คุณรพิพร ยิ่งเจริญ
ผู้แทนฯ แม่บ้านตำรวจสมุทรสาคร
คุณวิมลศิริ อัมพวานนท์
ประธานแม่บ้านตำรวจสมุทรสงคราม
และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ณ ห้องประชุมเสสะเวช อาคารตำรวจภูธรภาค 7 อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

 

Skip to content