พล.ต.ต.อาทิชา เปาอินทร์ รอง ผบช.ภ.๗ ได้มาตรวจเยี่ยม สภ.ทองผาภูมิ

วันนี้ (๒๙ พ.ย.๖๔)
เวลา ๑๓.๐๐ น.

พล.ต.ต.อาทิชา เปาอินทร์
รอง ผบช.ภ.๗

🔹ได้มาตรวจเยี่ยม สภ.ทองผาภูมิ พบ
พ.ต.อ.บุญส่งวิทย์ ห้องแซง
ผกก.สภ.ทองผาภูมิ
พ.ต.ท.ธีรพร วิจิตรบรรณการ
รอง ผกก.สส.สภ.ทองผาภูมิ
พนักงานสอบสวนเวร และข้าราชการตำรวจ สภ.ทองผาภูมิ อยู่ปฏิบัติหน้าที่ รายงานเหตุการณ์ปกติ

📍จึงได้เน้นย้ำการปฏิบัติดังนี้
๑. กำชับการปฏิบัติ ภารกิจถวายความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกการจราจร แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในวันนี้(๒๙ พ.ย.๖๔)ให้มีการวางกำลังในเส้นทางสำรอง ให้พร้อมก่อนเสด็จ โดยให้หัวหน้าสถานีที่รับผิดชอบ ตรวจการวางกำลังให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็น เช่น เสื้อสะท้อนแสง ไฟฉาย วิทยุสื่อสารพร้อมแบตเตอรี่สำรอง โดยห้ามพกพาอาวุธปืน ซองปืน ซองบรรจุกระสุนปืน กุญแจมือ ห้ามสวมแว่นตาดำ และเน้นย้ำห้าม ว.๑๔ จนกว่าจะได้รับคำสั่ง
๒. ให้ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลความประพฤติของผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งเรื่องการแต่งเครื่องแบบ ทรงผมให้เป็นไปตามระเบียบ ของ ตร. และหนังสือสั่งการของผู้บังคับบัญชา
๓. การดำเนินการตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด
๔. ความเป็นอยู่ของผู้ใต้บังคับบัญชา ความสะอาด ของที่พัก ให้หมั่นพัฒนา ปรับปรุงให้ดีอยู่เสมอ
๕. การใช้กิริยาวาจาสุภาพ เอาใจใส่ในการบริการ กับประชาชนที่มาติดต่อราชการ
๖. ปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อปัองกันการติดเชื้อโควิด ๑๙

 

Skip to content