พล.ต.ต.วัฒนา ยี่จีน รอง ผบช.ภ.๗ เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

วันนี้ ๒ พ.ย.๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.
พล.ต.ต.วัฒนา ยี่จีน
รอง ผบช.ภ.๗
เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
พร้อมด้วย
พล.ต.ต.ปิติ นฤขัตรพิชัย
ผบก.ภ.จว.ราชบุรี
พ.ต.อ.เฉลิมวุฒิ วงษ์เวียงจันทร์
รอง ผบก.ภ.จว.ราชบุรี
ผกก.ฝอ.ภ.จว.ราชบุรี
ผกก.สส.ภ.จว.ราชบุรี
ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ราชบุรี
หน.สภ.ในสังกัด ภ.จว.ราชบุรี
สว.ฝอ.ภ.จว.ราชบุรี ที่รับผิดชอบงานเลือกตั้ง
พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุม ภ.จว.ราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี
Skip to content