ภาษา

EnglishThai

พล.ต.ต.วัฒนา ยี่จีน รอง ผบช.ภ.๗ ประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันปราบปราม และการสกัดกั้น แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง

วันนี้ (๒๘ ต.ค.๖๔) เวลา ๐๙.๐๐น.

พล.ต.ต.วัฒนา ยี่จีน
รอง ผบช.ภ.๗

พล.ต.ต.ไพโรจน์ คุ้มภัย
ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี

พ.ต.อ.บรรจง อมฤทธิ์
รอง ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี

พ.ต.อ.กฤตชัย ทองอยู่
รอง ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี

พ.ต.อ.พงษกร อุปพงษ์
รอง ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี

พ.ต.อ.เศรษฐสิริ นิพภยะ
รอง ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี

พร้อมข้าราชการตำรวจ ภ.จว.กาญจนบุรีที่เกี่ยวข้อง
ได้ร่วมประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันปราบปราม และการสกัดกั้น แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายตามแนวชายแดนในพื่้นที่ ภ.จว.กาญจนบุรี และกำชับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ มิให้มีการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ผลประโยชน์อื่นใดที่มิชอบด้วยกฎหมายโดยเด็ดขาด หากพบให้ดำเนินการทั้งการปกครอง วินัย และอาญา ทุกราย และให้พิจารณาข้อบกพร่องของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น

ณ ห้องรับรอง ภ.จว.กาญจนบุรี อ.เมือง จว.กาญจนบุรี

Skip to content