พล.ต.ต.รักษ์จิต หม้อมงคล รอง ผบช.ภ.7 เป็นประธานในการประชุมรับมอบแนวทางการปฏิบัติตามประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564 และ พ.ร.บ.วิธิพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่2 ) พ.ศ.2564

วันนี้ 3 ธ.ค. 64 เวลา 09.30 น.
พล.ต.ต.รักษ์จิต หม้อมงคล
รอง ผบช.ภ.7 (กม.)/เป็นประธานในการประชุมรับมอบแนวทางการปฏิบัติตามประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564 และ พ.ร.บ.วิธิพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่2 ) พ.ศ.2564
พร้อมด้วย
พล.ต.ต.ตรีวิทย์ ศรีประภา
ผบก.กค.ภ.7/ที่ปรึกษาชุดขยายผลและยึดทรัพย์สินฯ ภ.7
เป็นผู้บรรยายให้ความรู้
ทั้งนี้ พล.ต.ต.รักษ์จิต หม้อมงคล ได้กำชับการปฏิบัติตามนโยบาย ของ ตร.และ ภ.7 เรื่อง การบันทึกข้อมูลใน pct data center ซึ่งมีปริมาณน้อยกว่าภาคอื่นๆ ซึ่งหาก ภ.จว.ใด ไม่ปฏิบัติตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาที่สั่งการ จะให้รายงานชี้แจงเป็นหนังสือและมาพบด้วยตนเองต่อไป
โดยมี
-รอง ผบก.ภ.จว.ในสังกัด ภ.7
(ที่รับผิดชอบงานสอบสวน)
-หน.งานสอบสวน ในสังกัด ภ.7
รับฟังการกำชับการปฏิบัติ
ณ ห้องประชุม ภ.7 ชั้น 2 อ.เมือง จ.นครปฐม
Skip to content