พล.ต.ต.พิสิฐ ตันประเสริฐ รอง ผบช.ภ.7 (ปส) ได้มาตรวจเยี่ยม สภ.ทุ่งคอก จว.สุพรรณบุรี

14 ต.ค.64 เวลา 10.20 น. พล.ต.ต.พิสิฐ ตันประเสริฐ รอง ผบช.ภ.7 (ปส) ได้มาตรวจเยี่ยม สภ.ทุ่งคอก จว.สุพรรณบุรี โดยมี พ.ต.อ.กิตติพงษ์ บุญรอดผกก.สภ.ทุ่งคอก และข้าราชการตำรวจในสังกัด รอรับการตรวจเยี่ยม
ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ให้ปฏิบัติตามนโยบาย ผบ.ตร. และ ผบช.ภ.7 อย่างเคร่งครัด ดังนี้
1. ให้นำนโยบายรัฐบาล วิสัยทัศน์ ผบ.ตร. และวิสัยทัศน์ ผบช.ภ.7 ไปปฏิบัติให้เห็นผลเป็นรูปธรรม
2. ให้ปฏิบัติตามแนวทางการยกระดับสถานีตำรวจ ตามแผน ตร.
3. เร่งรัด แต่งตั้งชุดปฏิบัติการสืบสวน ปราปบราม และขยายผลคดียาเสพติด เพื่อให้พร้อมการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการ ตร.
4. ต้องทำงานกันเป็นทีม ยึดมั่นในระเบียบวินัย บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชน และดำรงตนอย่างมีเกียรติ
5. แสวงหาความร่วมมือจากภาคประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติการเชิงรุก ให้ประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อสร้างชุมชนเข็มแข็งปลอดยาเสพติด
6. ให้ สภ.วางแนวทางการบำบัดฟื้นฟูผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ให้คืนกลับสู่ครอบครัวและสังคม
7. การตั้งด่านปัสสาวะและด่านตรวจยาเสพติด ให้ขออนุมัติ รอง ผบช.ภ.7 ปส. ก่อนทุกกรณี
8. กำชับให้ทุก สภ. จัดทำระบบข้อมูล สืบสวนติดตาม จับกุมบุคคลตามหมายจับ ให้เป็นปัจจุบัน
9. กำชับการรายงานผลการปฏิบัติ ปิดล้อมตรวจค้น (ภายใน 15 วัน) และ การจับกุมตามหมายจับฐานสมคบฯ (ภายใน 3 วัน) เพื่อประกอบการเบิกเงินรางวัล
10. เน้นย้ำเรื่องการสกัดกั้นเส้นทางลำเลียงยาเสพติด เพื่อนำมาขยายผล จับกุมและรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
11. เน้นย้ำ ให้ทุก สภ.รายงานผล การจับกุมคดียาเสพติดทุกคดี เข้ากลุ่มไลน์ “ศอ.ปส.ภ.7”
12. ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ กวดขัน กำกับ ดูแล สอดส่องความประพฤติ และพฤติกรรมของข้าราชการตำรวจภายใต้การปกครองบังคับบัญชา ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ห้ามมิให้เรียกรับผลประโยชน์ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริต หากพบว่ามีการกระทำความผิดให้ดำเนินการทางวินัย คดีอาญาและปกครองอย่างถึงที่สุด
13. ว.0 ผบช.ภ.7 ให้กำชับการปฏิบัติทางยุทธวิธีตำรวจ ให้มีการซักซ้อมการปฏิบัติ ของสายตรวจ การใช้อาวุธ ให้ถูกต้องเป็นไปตามแบบแผนการฝึกอยู่เสมอ
14. เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในเขตพื้นที่ จว.สุพรรณบุรี จึงกับให้ผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเฝ้าติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เร่งบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยด่วน รวมถึงข้าราชการตำรวจหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ ซึ่งอาจจะได้ผลกระทบจากสถานการณ์ฯเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

Skip to content