ภาษา

EnglishThai

พล.ต.ต.ปรัชญา ประสานสุข รอง ผบช.ภ.๗ (ปป) เดินทางมาตรวจเยี่ยม ภ.จว.สุพรรณบุรี เพื่อติดตามโครงการฝึกอบรมการใช้ Application Police ๔.๐

วันนี้ ( ๒๐ ต.ค. ๖๔ ) เวลา ๑๕.๕๐ น.

พล.ต.ต.ปรัชญา ประสานสุข
รอง ผบช.ภ.๗ (ปป)
พล.ต.ต.เกรียงไกร วุฒิพานิช
ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี

เดินทางมาตรวจเยี่ยม ภ.จว.สุพรรณบุรี เพื่อติดตามโครงการฝึกอบรมการใช้ Application Police ๔.๐ ให้แก่ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่งานป้องกันและปราบปราม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สายตรวจ และเพื่อให้ประชาชนเกิดความศรัทธาตลอดจนความพึงพอใจที่มีให้กับข้าราชการตำรวจ

โดยมี
พ.ต.อ.สมพร พุกหอม
รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณ
พ.ต.อ.กฤศ จันทร์สว่าง
รรท.ผกก.สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ข้าราชการตำรวจสายงานป้องกันและปราบปราม สภ.เมืองสุพรรณบุรี, สภ.อู่ทอง, สภ.สองพี่น้อง และสภ.บางปลาม้า (ครูแม่ไก่) เข้าร่วมการฝึกอบรม

พร้อมทั้งได้กำชับการปฏิบัติเพิ่มเติมดังนี้
๑.กำชับการระดมกวาดล้างอาชญากรรม โดยให้เพิ่มความเข้มในการจับกุมเป้าหมายทั้งในเรื่องอาชญากรรมทั่วไป และอาชญากรรมเทคโนโลยี ห้วงที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๐-๓๑ ต.ค. ๖๔ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตร. และ. ภ.๗ กำหนดพร้อมทั้งกำชับให้ ภ.จว. รายงานผลการปฏิบัติอย่างถูกต้องและครบถ้วน
๒.กำชับการปฏิบัติหน้าที่ของสายตรวจทุกนายให้แต่งกายให้เรียบร้อย เครื่องแบบและทรงผมถูกต้องตามระเบียบ มีอุปกรณ์เครื่องมือพร้อมปฏิบัติหน้าที่ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่สายตรวจ
๓.กำชับให้มีการฝึกยุทธวิธีตำรวจประจำสัปดาห์ ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเป็นประจำ เพื่อความมีประสิทธิภาพในการเข้าระงับเหตุอย่างถูกหลักยุทธวิธีและปลอดภัย

ณ ห้องประชุมชั้น ๓ ภ.จว.สุพรรณบุรี

Skip to content