พล.ต.ต.นิรันดร ศิริสังข์ไชย ผบก.อก.ภ.7 ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีปรากฎข่าวทางสื่อออนไลน์ว่า นสต.ที่ฝึกอบรมอยู่ใน ศฝร.ภ.7 ติดเชื้อโควิด 19

วันนี้(วันพฤหัสบดีที่ 25 พ.ย. 64) เวลา 10.00 น.

พล.ต.ต.นิรันดร ศิริสังข์ไชย
ผบก.อก.ภ.7
พล.ต.ต.ปรีดา อิ่มเจริญ
ผบก.ศฝร.ภ.7
พ.ต.อ.เสกสรรค์ นิ่มนวล
รอง ผบก.กค.ภ.7
พ.ต.อ.อดิศักดิ์ บุญทัน
รอง ผบก.ศฝร.ภ.7
พ.ต.อ.ศักยฐิปย์ ศิรสกุล
ผกก.(กลุ่มงานตรวจสอบสำนวนคดี) บก.กค.ภ.7
พ.ต.อ.พีระรัตน์ ต้นธนะชัย
ผกก.(กลุ่มงานตรวจสอบสำนวนคดี) บก.กค.ภ.7
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้อง

ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีปรากฎข่าวทางสื่อออนไลน์ว่า นสต.ที่ฝึกอบรมอยู่ใน ศฝร.ภ.7 ติดเชื้อโควิด 19

ณ ศฝร.ภ.7 (ไพรสะเดา) อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

 

Skip to content