พล.ต.ต.นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต รอง ผบช.ภ.๗ ตรวจพื้นที่ในการถวายความปลอดภัยในพื้นที่ท่าอากาศยานหัวหิน

วันนี้ (๒๖ ต.ค.๖๔)
เวลา ๑๔.๐๐ น.

พล.ต.ต.นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต
รอง ผบช.ภ.๗
พ.ต.อ.ภคิน ศิวเมธากุล
รอง ผบก.ภ.จว.เพชรบุรี
พ.ต.อ.วิธิวัฒน์ ศรีทองจ้อย
พ.ต.อ.พนิช อ่วมสอาด
พ.ต.อ.กิตติภพ ชมภูนุช
รอง ผบก.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์
พ.ต.อ.สุธี พรหมมาลี
รอง ผบก.สส.ภ.๗
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ตรวจพื้นที่ในการถวายความปลอดภัยในพื้นที่ท่าอากาศยานหัวหิน ดังนี้ ๑.คอนโดโบ๊ทเฮ้าส์, ๒.คอนโดปาล์มบีช, ๓.ท่าอากาศยานหัวหิน เนื่องด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จทรงฝึกทำการบินลง ณ สนามบินท่าอากาศยานหัวหิน
ในวันพุธที่ ๒๗ ต.ค.๖๔

 

Skip to content