พล.ต.ต. นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต รอง.ผบช.ภ.7 รรท.ผบช.ภ.7 เข้าร่วมประชุมบริหารสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 11/2564 ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.

ด้วยวันนี้(วันที่ 23 ธ.ค.64) เวลา 13.30 น. พล.ต.ต. นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต รอง.ผบช.ภ.7 รรท.ผบช.ภ.7 เข้าร่วมประชุมบริหารสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 11/2564 ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.
โดยมี พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุม และมี รอง ผบ.ตร. ผู้ช่วย ผบ.ตร. และ ผบช.หรือตำแหน่ง เทียบเท่า เข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย
Skip to content