พล.ต.ต.นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต รอง ผบช.ภ.๗ เข้าร่วมประชุมแถลงแผนถวายความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันนี้ (๑๗ พ.ย.๖๔) เวลา ๑๐.๐๐ น.

🔵พล.ต.ต.นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต
รอง ผบช.ภ.๗
พล.ต.ต.ปิติ นฤขัตรพิชัย
ผบก.ภ.จว.ราชบุรี
พ.ต.อ.วชิรพงษ์ อมราพิทักษ์
รอง ผบก.ภ.จว.ราชบุรี
พ.ต.อ.เฉลิมวุฒิ วงษ์เวียงจันทร์
รอง ผบก.ภ.จว.ราชบุรี
พ.ต.อ.รังสรรค์ สุขเกื้อ
รอง ผบก.ภ.จว.ราชบุรี
พ.ต.อ.สุธี พรมมาลี
รอง ผบก.สส.ภ.๗
พ.ต.อ.สายฟ้า จิราวรรธนสกุล
รอง ผบก.อก.ภ.๗
พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ภ.๗ และ ภ.จว.ราชบุรี
ที่เกี่ยวข้องในภารกิจ
🔵เข้าร่วมประชุมแถลงแผนถวายความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจร
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงนำนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ
ชั้นปีที่ ๔ มาทัศนศึกษาใน พื้นที่จังหวัดราชบุรี,เพชรบุรี

โดยมี ภ.จว.เพชรบุรี, ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์, ภ.จว.สมุทรสาคร, ภ.จว.สมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference)
ณ ที่ตั้ง

  • 🔵ที่ห้องประชุม ชั้น ๒ ภ.จว.ราชบุรี อ.เมืองราชบุรี จว.ราชบุรี


 

 

Skip to content