ผบช.ภ7.พร้อมชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7 เยี่ยมชมสินค้าของครอบครัวข้าราชการ ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 1 จังหวัด 1 ผลิตภัณฑ์ของสมาคมแม่บ้านตำรวจ

ผบช.ภ7.พร้อมชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7 เยี่ยมชมสินค้าของครอบครัวข้าราชการ ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 1 จังหวัด 1 ผลิตภัณฑ์ของสมาคมแม่บ้านตำรวจ
วันนี้(วันเสาร์ที่ 19 ก.พ. 65) เวลา 13.00 น.
พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์
ผบช.ภ.7 คุณนภัสนันท์ วุฒิจรัสธำรงค์
ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7
ได้เดินทางมาร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากต้นตาลเพื่อเยี่ยมชมสินค้าของครอบครัวข้าราชการตำรวจ สังกัดตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 1 จังหวัด 1 ผลิตภัณฑ์ของสมาคมแม่บ้านตำรวจ
โดยมี
พ.ต.อ.กานต์ ธรรมเกษมรอง ผบก.ภ.จว.เพชรบุรี
พ.ต.อ.วันชัย ขาวรัมย์ผกก.สภ.เมืองเพชรบุรี
และคณะแม่บ้านตำรวจจังหวัดเพชรบุรี
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวเข้าร่วม
ณ สถานีรถรางไฟฟ้า (Cable Car) เขาวัง ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จว.เพชรบุรี

Skip to content