ตามนโยบายของรัฐบาลโดย ฯพณฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ ฯพณฯ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายความมั่นคง ซึ่งมีความห่วงใยประชาชนในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) อันเนื่องมาจากประชาชนใช้สื่อสังคมออนไลน์มากขึ้น ทำให้มีการหลอกลวงประชาชนผ่าน สื่อสังคมออนไลน์โดยใช้ Social Media เป็นจำนวนมาก ประกอบกับนโยบายเปิดประเทศ รับนักท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชน และนักท่องเที่ยว ว่าจะได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จึงให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เร่งรัดดำเนินการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบที่เป็นภัยคุกคามพี่น้องประชาชน ทั้งการกระทำความผิดที่เป็นอาชญากรรม ที่ปรากฏโดยทั่วไป และการกระทำความผิดที่เป็นอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

                   สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. , พล.ต.อ.สุชาติ  ธีระสวัสดิ์ รอง ผบ.ตร. , พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร. , พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้ช่วย ผบ.ตร. ,  พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผู้ช่วย ผบ.ตร. , พล.ต.ท.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร.

                   ตำรวจภูธรภาค 7 โดย พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.ภ.7, พล.ต.ต.นัยวัฒน์  ผะเดิมชิต รอง ผบช.ภ.7 , พล.ต.ต.พิสิฐ ตันประเสริฐ รอง ผบช.ภ.7 , พล.ต.ต.อาทิชา เปาอินทร์   รอง ผบช.ภ.7 , พล.ต.ต.วัฒนา ยี่จีน รอง ผบช.ภ.7 , พล.ต.ต.บุญญฤทธิ์ รอดมา รอง ผบช.ภ.7 , พล.ต.ต.รักษ์จิต หม้อมงคล รอง ผบช.ภ.7 และ พล.ต.ต.ปรัชญา ประสานสุข รอง ผบช.ภ.7 ควบคุมการปฏิบัติและสั่งการให้ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ในสังกัด 8 จังหวัด และ ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 7 รวมทั้ง หัวหน้าสถานีตำรวจ ข้าราชการตำรวจทุกนาย ปฏิบัติการระดมกวาดล้างอาชญากรรมที่เป็นภัยคุกคามต่อพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยสามารถจับกุมผู้กระทำความผิดพร้อมด้วยของกลาง ดังนี้

 

         1. อาชญากรรมทั่วไป (On Ground) จับกุม 10,699  ราย  11,214  คน  แยกเป็น 

         2.อาชญากรรมทางเทคโนโลยี (On Line) จับกุม  741 ราย  614  คน แยกเป็น 

         3.การจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ จับกุม  2,296  ราย  2,296  คน

         4.สรุปผลการจับกุมทั้งสิ้น 13,736  ราย  14,124  คน  พร้อมด้วยของกลางดังนี้

                        4.1 อาวุธปืน    1,030   กระบอก

                       4.2 ยาบ้า    169,937   เม็ด

                       4.3 กัญชา     97,372   กรัม   517  ต้น

                       4.4 คอมพิวเตอร์   7  เครื่อง

                       4.5 โทรศัพท์มือถือ  7  เครื่อง

 
Skip to content