วันนี้ (3 มิ.ย.66)  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ภ.7 ชั้น 2 อ.เมือง จว.นครปฐม

                    พล.ต.ท.ธนายุตม์  วุฒิจรัสธำรงค์  ผบช.ภ.7  เป็นประธาน พร้อมด้วย , พล.ต.ท.บุญญฤทธิ์  รอดมา ผทค.พิเศษ ตร.รรท.รอง ผบช.ภ.7 , พล.ต.ต.อาทิชา  เปาอินทร์  รอง ผบช.ภ.7, , พล.ต.ต.อุทัย  กวินเดชาธร รอง ผบช.ภ.7, พล.ต.ต.กฤษณะ  สุขสมบูรณ์  ผบก.อก.ภ.7 , พล.ต.ต.ประสพชัย  มัตสยะวนิชกูล  ผบก.สส.ภ.7,   พล.ต.ต.ปรีดา  อิ่มเจริญ  ผบก.ศฝร.ภ.7, พล.ต.ต.นรเศรษฐ์  สุวรรณนิกขะ  ผบก.กค.ภ.7 และข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566

Skip to content